/[MITgcm]/MITgcm/verification/global_ocean.cs32x15/results/output.thsice.txt
ViewVC logotype

Diff of /MITgcm/verification/global_ocean.cs32x15/results/output.thsice.txt

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Revision Graph Revision Graph | View Patch Patch

revision 1.19 by jmc, Tue Apr 11 18:54:55 2017 UTC revision 1.20 by jmc, Tue Aug 22 03:03:28 2017 UTC
# Line 5  Line 5 
5  (PID.TID 0000.0001) // ======================================================  (PID.TID 0000.0001) // ======================================================
6  (PID.TID 0000.0001) // execution environment starting up...  (PID.TID 0000.0001) // execution environment starting up...
7  (PID.TID 0000.0001)  (PID.TID 0000.0001)
8  (PID.TID 0000.0001) // MITgcmUV version:  checkpoint66f  (PID.TID 0000.0001) // MITgcmUV version:  checkpoint66j
9  (PID.TID 0000.0001) // Build user:        jmc  (PID.TID 0000.0001) // Build user:        jmc
10  (PID.TID 0000.0001) // Build host:        baudelaire  (PID.TID 0000.0001) // Build host:        baudelaire
11  (PID.TID 0000.0001) // Build date:        Tue Apr 11 13:24:54 EDT 2017  (PID.TID 0000.0001) // Build date:        Mon Aug 21 15:55:03 EDT 2017
12  (PID.TID 0000.0001)  (PID.TID 0000.0001)
13  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
14  (PID.TID 0000.0001) // Execution Environment parameter file "eedata"  (PID.TID 0000.0001) // Execution Environment parameter file "eedata"
# Line 108  Line 108 
108  (PID.TID 0000.0001) > hFacMinDr=20.,  (PID.TID 0000.0001) > hFacMinDr=20.,
109  (PID.TID 0000.0001) > readBinaryPrec=64,  (PID.TID 0000.0001) > readBinaryPrec=64,
110  (PID.TID 0000.0001) >#writeBinaryPrec=64,  (PID.TID 0000.0001) >#writeBinaryPrec=64,
111    (PID.TID 0000.0001) > plotLevel=0,
112  (PID.TID 0000.0001) > /  (PID.TID 0000.0001) > /
113  (PID.TID 0000.0001) >  (PID.TID 0000.0001) >
114  (PID.TID 0000.0001) ># Elliptic solver parameters  (PID.TID 0000.0001) ># Elliptic solver parameters
# Line 746  Line 747 
747  (PID.TID 0000.0001) %MON AngleSN_mean                 =  -3.3078922539000E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON AngleSN_mean                 =  -3.3078922539000E-01
748  (PID.TID 0000.0001) %MON AngleSN_sd                   =   6.2496278958502E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON AngleSN_sd                   =   6.2496278958502E-01
749  (PID.TID 0000.0001)  MDS_READ_FIELD: opening global file: bathy_Hmin50.bin  (PID.TID 0000.0001)  MDS_READ_FIELD: opening global file: bathy_Hmin50.bin
 (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  
 (PID.TID 0000.0001) // Field Model R_low (ini_masks_etc)  
 (PID.TID 0000.0001) // CMIN =         -5.200000000000000E+03  
 (PID.TID 0000.0001) // CMAX =         -5.000000000000000E+01  
 (PID.TID 0000.0001) // CINT =          1.907407407407407E+02  
 (PID.TID 0000.0001) // SYMBOLS (CMIN->CMAX): -abcdefghijklmnopqrstuvwxyz+  
 (PID.TID 0000.0001) //                  0.0: .  
 (PID.TID 0000.0001) // RANGE I (Lo:Hi:Step):(    -3:   388:     1)  
 (PID.TID 0000.0001) // RANGE J (Lo:Hi:Step):(    20:    -3:    -1)  
 (PID.TID 0000.0001) // RANGE K (Lo:Hi:Step):(   1:   1:   1)  
 (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  
 (PID.TID 0000.0001) K =   1  
 (PID.TID 0000.0001) //                I=6       I=16      I=26      I=36      I=38      I=48      I=58      I=68      I=70      I=80      I=90      I=100     I=102     I=112     I=122     I=132     I=134     I=144     I=154     I=164     I=166     I=176     I=186     I=196     I=198     I=208     I=218     I=228     I=230     I=240     I=250     I=260     I=262     I=272     I=282     I=292     I=294     I=304     I=314     I=324     I=326     I=336     I=346     I=356     I=358     I=368     I=378     I=388  
 (PID.TID 0000.0001) // |--J--|321012345|789012345|789012345|789012345|901234567|901234567|901234567|901234567|123456789|123456789|123456789|123456789|345678901|345678901|345678901|345678901|567890123|567890123|567890123|567890123|789012345|789012345|789012345|789012345|901234567|901234567|901234567|901234567|123456789|123456789|123456789|123456789|345678901|345678901|345678901|345678901|567890123|567890123|567890123|567890123|789012345|789012345|789012345|789012345|901234567|901234567|901234567|901234567|  
 (PID.TID 0000.0001) //     20 fbbbcgfcaa-aae+.......................lccbbc-ddcbcdehkhhmn..++........................lcgfdddhq.+hiilnz++.+oquxyz--adgkf................................okn.skkodcaabcfmtooyxz......+yuiiy....++gb--------a-fc----bba-cp.............tfeecccbbdegb--------ddcca-a-----acbaa------bbaaaabecccbbdeddedcdcccdddcddffggghiggfffdeeff........ywxy.lulo.lv...kcdgddffefffilyx+ijlihjlica---a--cgffel.+edfgeedflcbahgflfffilyx+fffk.+xyyy.........mgeimvskjkllllcbahgfllfhdffhkfffca-aady...llnabdoa--a  
 (PID.TID 0000.0001) //     19 zmfeccdghfeegcbt......................aadcac--cbbeefjkfefw+..........zpu..............aafifccgnrzgghjry.+++sr+lq.--edfkk................................kqnzrqqkoxtkblwnnsp.vv......skhggt...+++t---------b-da----bbbbfu..............fdddccaadct---------bdaf---------edd-------adlaaaaddccaadcdddcbbbbcdddcccdffffghgffffddeff+..........vnhzy.tllqiedccdhggfggffiiggflligfiljfba---aafddehy...pwvlhfffcbagfccgffiiggfcbdgy..yz..........xigqophijkkiifcbagfcceeffffjlkjgaa---bfvheeln-aesaaab  
 (PID.TID 0000.0001) //     18 ..wifedfkhfegbbcivlqfoz..............jaad--ba-abcehjnldcclz+........spps.............jaacfihggokeeffgt..++++..hhlfdeddke...............................vkqn+xnnnz..qcz+.zwxtsttz..ysrkhot++++++zig------cabbcbba--aabfu+..............hcbaaaaaccig--------b--f---------egqqqaa----frb---baaaaaccdccbaaabbddddccdffffghfeeeeedeff+........+kkrhw.vqmlnieddcdehgggffgigedbjiffefilhfcaaaacgceei.......zomggfcaecbbffgigedbaaceiy.............zilrddefikkhhgfcaecbbccddefilihecbaacbaajfega-aesfeed  
 (PID.TID 0000.0001) //     17 ..+wfeefikhgcbbccaaacgn.............icaa--abbbccceiomkfdbbc+.......+s...............icaaccfihfoedddeedy..++...nnqwgfeeke...............................xsrxzz+z.yy.z++..+zsjjllllljllpjos+++.+zhhi-----efdcddb-----adu+...............hcbaa--acchi-----e-----ea--------foqqoqqo--hlwgea-baa--accddba--bbbddddccdfffhhgfeeddccedd.........+nk+..xiioonhfefddegihhghigfdbahfeddfgikhfffdfgccffw........zohhgebbaaaghigfdbaaabdgx..............nheddefiklhghgebbaaaaaccdfhlhfefdcccaabjefbaaafoosso  
 (PID.TID 0000.0001) //     16 ....wiheddeccdfhfbabdfl............jdbad--bddefhhkqqlgfaakqz..v.+..+...............jdbaddddgifkccccdccd+.++..++ynvz.tkkq.............................++..u+....z.mu....++zyslllllkhggkmpy++...ihhi-----eigfdba----adu+................kdcaaa-acchi-----ea---feb-----a-acnoohfghknvmwnucacaaa-accdcb---bbbcdddddefffggfeeedcccccb..........qhu..hhhkojgffgeefghihhiieedbaccbbdcdfgghhiihcbeiw.........+ynjgebaaaahiieedbaaabcdy..............ygddeghiljgfjgebaaaa-aacccfikkhecccbbbaaabaadfklnqpp  
 (PID.TID 0000.0001) //     15 ......ylea--acfihebcbbes..........sfcbbnabbcffijnpnqneaaat..umrr+s.z..............sfcbbngfffigcaaabdbcac+.+++++zgmpx...y.............................+++++.ztsvd.mm....++..zslwz.yhhhhnz+++...rhgc----ablifeb--dfdfu+................+lkdca--abcgc----ab----ige----acaaalllkddfiy..yswxbdca--abcccb---bbbbddddeffflhfeeeecbbbbaa..........thk.xgghiligfghfefhhhhiiheedcdba-abbacbcdceffbbfw+..........++ujfbaaa-iiheedcdbbabdmz.............zfdeghikkifdujfbaaa----aacffiljgfffcca--adfikkiihhhf  
 (PID.TID 0000.0001) //     14 ........c---acgkhdcc--di..........ofddch--adgillkkkifcadcx.ymmqzqikvnnps..........ofddchohffikaaaaabaaa-aw+.+ysnggox++...............................+++++wmegt-.qrv..........yzzzzrjil+++....qhgd-----ajlifcacdlqx+++...............mligea---abgd-----a-----i---cccdeabkklldinqssy..xxvgea---abbbb---abaaddddeedkmeddefdbbbaaaa...........+y.uhghikihgfghefgihhhgeeeeedbc---b--aaaaabaabm..............+viba---hgeeeeeddbaadhw.............nedeghjjhfed+viba-------acdefinmlgiieb-chnnnmlmlgffc  
 (PID.TID 0000.0001) //     13 .......+b----cfkhec---afz.........nhfdff--cfiljigfjd--efdozy...+ximpnnuz..........nhfdffholghkaaaaaba-a---flkkuswyy++++y..............................+++yqddhp-+zr...........zzzzz++ry++......yd-------iljhcbbchz+......++.........+mmhffc----ad--------------aeecdeidfkkqnqlmqquukqqmfffc----aaba------acdddcbcineddgdbaaa----..............iihiijjhfefgefhjihiffgggffcdd--a------aa-bfz...............+qe---aiffgggffecaabelx...........zjecehijhfecc.+qe---aa---aedeegknmlgiigcdfhpokkimlfdb  
 (PID.TID 0000.0001) //     12 .......ec----chjhec---ag..........skiqdd-abgkhfcccea-bdei........t................skiqddeiiiifaaabae--a---dd--iu+++.+++s..............................++zwgfcfk-xq++..........+z+++++.+++....++.s-------gknhccbbhwwy.....+++........+njfeed-----s------------a-ceccdejhlllkqlkklssiccdeeeed-----aa-------abddcabcnfddegcaaa-----.............wjkkkjjjigeefffgjiiighiiihhhlf------------dk+................+ja---ighiiihhhdaabdffghtxx......mfccehjiffdb-..+ja------bffdddehfd--bedaacfhpnligiihd  
 (PID.TID 0000.0001) //     11 ......pdca--achlheba--ai..........nkn.fd-acghfbaaaa-achmy......................+..nkn.fdemijidaaaabi-------a--q+....++.z.......+++....................++vnbbbcleiis...........+++++..........+yyza----b-fkpkeeecflmqxy....++........+lhfeecc----za----b-----a--ccccddkhieekkossssfbbbbcdeecc------------aaadcbabcfhddccba-------............njjijhhihijhgggggjjjjijkkkkjzqd-----------irw.................++e---jijkkkkjjhcaacddeegpy.....xfdccdhjgfdda-..++e-----mhmijddda--------ahhfiokhedegg  
 (PID.TID 0000.0001) //     10 ......wfdb--achlhea---an.........uos..dc-adhfca-----bfiv.......................+.uos..dcemikkfdcaabi-------equ+................++sy...................+tq-fdbblcmk...........................zyvuq----ccjknqiheddefhiksz++++........zkhfdccb----uq----cc----a---dcfhkopqjeissrnpfbbcccdedccb------------aabdcaaaacfddbca-------a..........zslihhigghgijjihhhhkllkkkkkkjk+xfa-abb-----vvv...................+wa--kkkkkkjkkkedccdeeeeipz..zwhccbcdhgfddcam...+wa---mlmkijhc----------cjjffiheb-aad  
 (PID.TID 0000.0001) //      9 ......vgec---bfikca--cjl+.......+nnv.+cc-achfa------ch+..................w......+nnv.+ccffhkkiddaadha-----as++...........w.......njo+................+x-----bcgipvz++........................zxuuk------diqqojfefiiiijmy.++.........zkhfdbaa----uk------a---a----djmqrrnlllsoiddcccccdjfdbaa-------daa---acccaaaacccca--------ac.........+zjijhfgfggffhjkkkiillljihhghgi.+udaabbb----tei...................++qdejihhghgihighdeeffgghimnnjgecbbcdgfeccbas...++qdeqnghiljcaaaaidaa----beedeeca--bb  
 (PID.TID 0000.0001) //      8 .....zleca---afjfca--hdfz.......vkky.jceaaeifa--acbcei...................w......vkky.jceddefijffdddhb--a-afv.............w.......likn+.....++.....++znpa----bbdinn..ss.........................+yku------fnlmnjhinlksssw............qhfeca------yku--------------ejnpqqnninnritqdccchkmfca--------addc--aeffaaaaaaccb-a----a--bd+.......wihgghgeffffeefhijkjkljiigeeffef.++udbbaba---ven....................++xyigeeffefffhjhhikkklljklmhffeeeggfdcbaay.....++xywnfgllcbbabegkecba----ddddcaacdc  
 (PID.TID 0000.0001) //      7 ...+zohec--abcfkhecbchbdx.......qiht.faaabfida-aabchjk...................zz.....qiht.faaaabdgijgfededcdcb-f+.............zz.....nhhijz....tqq.....+ujgzgd---abcinn...pz.........................+zu------cegklkkknols..xuu..........zgfdba------+zu--------------edefqgqddsz+......+yuddba--------bcd---affaaadffabbb-----aa-bccmm+....tiggfggfeeeefeeefiiiijkiihheddddd.+.+ufb-----l.gx...........s.........++zhheddddddddjjllliijhfkmmkkjjhijgdcba--q......++zzkfilfccccoz..ulkcd---bccnfddddd  
 (PID.TID 0000.0001) //      6 ..+yomfddcaabefkifdchaadt......uqdeisc---afhfaa---bfgi....................zz..rnqdeisc----dfefgifffkklldc--v..............zz..rnjffggm...nlmn+....+sffzya--aabciup...pp.........................v.x-----eaaffdfhimrmp...yuu.++.......zudba------v.x---------a----fbbpqgzenx+........zdbcba--------adc---dda-adffe-aa--------aaacmllkhhfffffffgfeeeeeeeefhhhhijihhffddcbb....+ufc-baaqvhh..........dcfeeh......++hffddcbbbbdhhiihedddb-cfhhhjjjieca----+.......++zggqvifefhz......zobbaccfwuffeee  
 (PID.TID 0000.0001) //      5 ..+nhgffkghccfhkhffgdaackz....uoibcimlaababcgca----abe.....................ysstlibcimlaaacfbddfjjhijeehf-a-c...............ysstlgeeeeoz..ijklt+....lfjzzf---adfczs...su.........................qk.yi---fdaadcehllotq....yy+++zzs.....+zcba-----qk.yi-------gha-fjddqs+xkrz.........q-bccba-------cdd--aaa----df------------aaachikdccdeeeeeeedddedddddgghhhhjhhgffcbbaa.....+upjdcy.vohq.......+idcdfeeefwz....gffcbbaaaaddfegecca----dfeefhfgdb-----+.efwz....+hhn.vklox.........gdccfjwrigffh  
 (PID.TID 0000.0001) //      4 .+ujhgfllfhdffhkfffca-aady...llnabdopfcbfbbbcgfcaa-aae+.......................lcabdopfcbdgdbcdehlihgfddc--ms..................lcgfdddhq.+hiilnz++.+oquxyz--adgkf................................okn.zd--dcaabcfmtooyxz......+yuiiy....++gb------okn.zd---eciiiicfkeeqy.ysz..........n-aagb--------ddcca-a-----acbaa------bbaaaabfgdcbbdeddedcdcccdddcddffggghiggfffdbaa-........ywxy.lulo.lv...kcdgddffefffilyx+fffdbaa---acdcccba--abvfedeffdcca----b+.fffilyx+fffk.+xyyy.........mgeimvskjklll  
 (PID.TID 0000.0001) //      3 +vjggfcceeffffjlkjgaa---bfvheeln-aesphfdzmfeccdghfeegcbt......................aa-aesphfdhgabddeflihhgfecbaaayq+++++...........aafifccgnrzgghjry.+++sr+lq.--edfkk................................kqnz.vtpoxtkblwnnsp.vv......skhggt...+++t-------kqnz.vtpkllgdccfkkkkk..++..........+g---t---------bdaf---------edd-------adlaaaafecaaadcdddcbbbbcdddcccdffffghgffffdcaa-+..........vnhzy.tllqiedccdhggfggffiiggffffdcaa----abcaaaa-acxxmecdjmdbba----r+.gffiiggfcbdgy..yz..........xigqophijkkii  
 (PID.TID 0000.0001) //      2 qifeecbbccddefilihecbaacbaajfega-aesqhff..wifedfkhfegbbcivlqfoz..............jaa-aesqhffiea-cdeflkkljifeddcba---bry+.........jaacfihggokeeffgt..++++..hhlfdeddke...............................vkqn+.sghz..qcz+.zwxtsttz..ysrkhot++++++zig------kqn+.sghfcbcbbbdgfdek.++++.........+l---ig--------b--f---------egqqqaa----frb---caaaaaccdccbaaabbddddccdffffghfeeeeecba-+........+kkrhw.vqmlnieddcdehgggffgigedbeeeecba------baaaa-euwxqdbcdkud-----sy+.ffgigedbaaceiy.............zilrddefikkhh  
 (PID.TID 0000.0001) //      1 ebbbbaaaaaccdfhlhfefdcccaabjefbaaafonhgl..+wfeefikhgcbbccaaacgn.............icaaaafonhglid--adfgkkkklkhffddca-----s++++.....icaaccfihfoedddeedy..++...nnqwgfeeke...............................xsrxz.tedyy.z++..+zsjjllllljllpjos+++.+zhhi-----esrxz.tedcbbbbaaadddet.++++.........+l---hi-----e-----ea--------foqqoqqo--hlwgea----a-accddba--bbbddddccdfffhhgfeeddccba-.........+nk+..xiioonhfefddegihhghigfdbaeddccba-------aaaabgns.qcbcchyzqngll++..ghigfdbaaabdgx..............nheddefiklhg  
 (PID.TID 0000.0001) //      0 -aaaaaaa-aacccfikkhecccbbbaaabaadfkllilm....wiheddeccdfhfbabdfl............jdbaddfkllilmgebaadfijjiiikjhffdcba-----lllgn...jdbaddddgifkccccdccd+.++..++ynvz.tkkq.............................++..u+..zmd.mu....++zyslllllkhggkmpy++...ihhi-----e.u+..zmdfbd---a-aeef.xx+..........+++s--hi-----ea---feb-----a-acnoohfghknvmwnuca-----accdcb---bbbcdddddefffggfeeedcccbba..........qhu..hhhkojgffgeefghihhiieedbaedcccbba----aa--alrwwy.kcbccc+...++++...hiieedbaaabcdy..............ygddeghiljgf  
 (PID.TID 0000.0001) //     -1 --aaaaa----aacffiljgfffcca--adfikkiikimi......ylea--acfihebcbbes..........sfcbbnkkiikimiiheccfurkiffhijjigfecb-----l----..sfcbbngfffigcaaabdbcac+.+++++zgmpx...y.............................+++++.z+.wq.mm....++..zslwz.yhhhhnz+++...rhgc----ab++.z+.wqgbf-------dgzpoy+........+ys+yrbgc----ab----ige----acaaalllkddfiy..yswxb--aa-abcccb---bbbbddddeffflhfeeeecbbcbba..........thk.xgghiligfghfefhhhhiiheedcdecbbcbbaa----a--bdflm.yuibbcc.......+...iiheedcdbbabdmz.............zfdeghikkifd  
 (PID.TID 0000.0001) //     -2 --aaa-------acdefinmlgiieb-chnnnmlmlfklk........c---acgkhdcc--di..........ofddchmlmlfklklkhednwwsheeghhijjgfdca----g---a..ofddchohffikaaaaabaaa-aw+.+ysnggox++...............................+++++wmu++y.qrv..........yzzzzrjil+++....qhgd-----a++wmu++ywn--------fwvmgy+........+r-.+++gd-----a-----i---cccdeabkklldinqssy..xxv-abc--abbbb---abaaddddeedkmeddefdbbbdcba...........+y.uhghikihgfghefgihhhgeeeeeddbbbdcbaa-------ba-hv.susfbcc.......+...hgeeeeeddbaadhw.............nedeghjjhfed  
 (PID.TID 0000.0001) //     -3 a--a---aa---aedeegknmlgiigcdfhpokkimdkmk.......+b----cfkhec---afz.........nhfdffkkimdkmknoiedcfjvpddegghhhhgfdcbaa-n---a..nhfdffholghkaaaaaba-a---flkkuswyy++++y..............................+++yqd.++++zr...........zzzzz++ry++......yd-------+yqd.+++zvq--dafz.lqnggw+........+b-....d--------------aeecdeidfkkqnqlmqquukqqmfabcc---aaba------acdddcbcineddgdbaaaeedb..............iihiijjhfefgefhjihiffgggffbaaaeedbaa----------nysqssfcd...........iffgggffecaabelx...........zjecehijhfecc  
 (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  
 (PID.TID 0000.0001) // END OF FIELD                                          =  
 (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  
 (PID.TID 0000.0001)  
 (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  
 (PID.TID 0000.0001) // Field Model Ro_surf (ini_masks_etc)  
 (PID.TID 0000.0001) // CMIN =          1.000000000000000E+32  
 (PID.TID 0000.0001) // CMAX =         -1.000000000000000E+32  
 (PID.TID 0000.0001) // CINT =          0.000000000000000E+00  
 (PID.TID 0000.0001) // SYMBOLS (CMIN->CMAX): -abcdefghijklmnopqrstuvwxyz+  
 (PID.TID 0000.0001) //                  0.0: .  
 (PID.TID 0000.0001) // RANGE I (Lo:Hi:Step):(    -3:   388:     1)  
 (PID.TID 0000.0001) // RANGE J (Lo:Hi:Step):(    20:    -3:    -1)  
 (PID.TID 0000.0001) // RANGE K (Lo:Hi:Step):(   1:   1:   1)  
 (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  
 (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  
 (PID.TID 0000.0001) // END OF FIELD                                          =  
 (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  
 (PID.TID 0000.0001)  
 (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  
 (PID.TID 0000.0001) // Field hFacC at iteration          0  
 (PID.TID 0000.0001) // CMIN =          1.000000000000000E+00  
 (PID.TID 0000.0001) // CMAX =          1.000000000000000E+00  
 (PID.TID 0000.0001) // CINT =          0.000000000000000E+00  
 (PID.TID 0000.0001) // SYMBOLS (CMIN->CMAX): -abcdefghijklmnopqrstuvwxyz+  
 (PID.TID 0000.0001) //                  0.0: .  
 (PID.TID 0000.0001) // RANGE I (Lo:Hi:Step):(    -3:   388:     1)  
 (PID.TID 0000.0001) // RANGE J (Lo:Hi:Step):(    20:    -3:    -1)  
 (PID.TID 0000.0001) // RANGE K (Lo:Hi:Step):(   1:   1:   1)  
 (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  
 (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  
 (PID.TID 0000.0001) // END OF FIELD                                          =  
 (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  
 (PID.TID 0000.0001)  
 (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  
 (PID.TID 0000.0001) // Field hFacW at iteration          0  
 (PID.TID 0000.0001) // CMIN =          1.000000000000000E+00  
 (PID.TID 0000.0001) // CMAX =          1.000000000000000E+00  
 (PID.TID 0000.0001) // CINT =          0.000000000000000E+00  
 (PID.TID 0000.0001) // SYMBOLS (CMIN->CMAX): -abcdefghijklmnopqrstuvwxyz+  
 (PID.TID 0000.0001) //                  0.0: .  
 (PID.TID 0000.0001) // RANGE I (Lo:Hi:Step):(    -3:   388:     1)  
 (PID.TID 0000.0001) // RANGE J (Lo:Hi:Step):(    20:    -3:    -1)  
 (PID.TID 0000.0001) // RANGE K (Lo:Hi:Step):(   1:   1:   1)  
 (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  
 (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  
 (PID.TID 0000.0001) // END OF FIELD                                          =  
 (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  
 (PID.TID 0000.0001)  
 (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  
 (PID.TID 0000.0001) // Field hFacS at iteration          0  
 (PID.TID 0000.0001) // CMIN =          1.000000000000000E+00  
 (PID.TID 0000.0001) // CMAX =          1.000000000000000E+00  
 (PID.TID 0000.0001) // CINT =          0.000000000000000E+00  
 (PID.TID 0000.0001) // SYMBOLS (CMIN->CMAX): -abcdefghijklmnopqrstuvwxyz+  
 (PID.TID 0000.0001) //                  0.0: .  
 (PID.TID 0000.0001) // RANGE I (Lo:Hi:Step):(    -3:   388:     1)  
 (PID.TID 0000.0001) // RANGE J (Lo:Hi:Step):(    20:    -3:    -1)  
 (PID.TID 0000.0001) // RANGE K (Lo:Hi:Step):(   1:   1:   1)  
 (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  
 (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  
 (PID.TID 0000.0001) // END OF FIELD                                          =  
 (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  
 (PID.TID 0000.0001)  
750  (PID.TID 0000.0001) GAD_INIT_FIXED: GAD_OlMinSize=  1  0  1  (PID.TID 0000.0001) GAD_INIT_FIXED: GAD_OlMinSize=  1  0  1
751  (PID.TID 0000.0001)  (PID.TID 0000.0001)
752  (PID.TID 0000.0001) // ===================================  (PID.TID 0000.0001) // ===================================
# Line 1483  Line 1382 
1382  (PID.TID 0000.0001)                       2  (PID.TID 0000.0001)                       2
1383  (PID.TID 0000.0001)     ;  (PID.TID 0000.0001)     ;
1384  (PID.TID 0000.0001)  plotLevel =  /* select PLOT_FIELD printing level */  (PID.TID 0000.0001)  plotLevel =  /* select PLOT_FIELD printing level */
1385  (PID.TID 0000.0001)                       2  (PID.TID 0000.0001)                       0
1386  (PID.TID 0000.0001)     ;  (PID.TID 0000.0001)     ;
1387  (PID.TID 0000.0001) //  (PID.TID 0000.0001) //
1388  (PID.TID 0000.0001) // Elliptic solver(s) paramters ( PARM02 in namelist )  (PID.TID 0000.0001) // Elliptic solver(s) paramters ( PARM02 in namelist )
# Line 1644  Line 1543 
1543  (PID.TID 0000.0001) usingCurvilinearGrid = /* Curvilinear coordinates flag ( True/False ) */  (PID.TID 0000.0001) usingCurvilinearGrid = /* Curvilinear coordinates flag ( True/False ) */
1544  (PID.TID 0000.0001)                   T  (PID.TID 0000.0001)                   T
1545  (PID.TID 0000.0001)     ;  (PID.TID 0000.0001)     ;
1546    (PID.TID 0000.0001) useMin4hFacEdges = /* set hFacW,S as minimum of adjacent hFacC factor */
1547    (PID.TID 0000.0001)                   F
1548    (PID.TID 0000.0001)     ;
1549  (PID.TID 0000.0001) selectSigmaCoord = /* Hybrid-Sigma Vert. Coordinate option */  (PID.TID 0000.0001) selectSigmaCoord = /* Hybrid-Sigma Vert. Coordinate option */
1550  (PID.TID 0000.0001)                       0  (PID.TID 0000.0001)                       0
1551  (PID.TID 0000.0001)     ;  (PID.TID 0000.0001)     ;
# Line 2823  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 2725  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
2725  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.6372032895066E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.6372032895066E-05
2726  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   8.3985362153257E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   8.3985362153257E-05
2727  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7706549469950E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7706549469950E-04
2728  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   1.7402913342030E-09  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =   1.7402913342031E-09
2729  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.6302435396866E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.6302435396866E-06
2730  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   4.0408810280281E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   4.0408810280281E-08
2731  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   3.0143982436859E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   3.0143982436859E+01
# Line 2878  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 2780  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
2780  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259583286291E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259583286291E-05
2781  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4787190486060E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4787190486060E-05
2782  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2817278623870E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2817278623870E-04
2783  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   3.7814156376219E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   3.7814156376220E-08
2784  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   9.2670175635370E-10  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   9.2670175646257E-10
2785  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2786  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
2787  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 2942  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 2844  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
2844   Compute Stats, Diag. #     85  oceFWflx  vol(   0 ): 3.639E+14  Parms: SM      U1         Compute Stats, Diag. #     85  oceFWflx  vol(   0 ): 3.639E+14  Parms: SM      U1      
2845   BULKF_FIELDS_LOAD,     36001 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.4666666667  0.5333333333   BULKF_FIELDS_LOAD,     36001 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.4666666667  0.5333333333
2846   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     36001 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.4666666667  0.5333333333   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     36001 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.4666666667  0.5333333333
2847   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   3.91131914519934E+02  2.29255075632629E+02   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   3.91131914519933E+02  2.29255075632629E+02
2848  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   2.74861892167741E+00  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   2.74861892167744E+00
2849  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      69  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      69
2850  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   5.41164323971330E-07  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   5.41164323969987E-07
2851  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2852  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
2853  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2854  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 36002  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 36002
2855  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1105728000000E+09  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1105728000000E+09
2856  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   7.3252828171995E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   7.3252828171992E-01
2857  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.1985096075431E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.1985096075432E+01
2858  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -5.8174732724462E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -5.8174732724462E-01
2859  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.7022730149899E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.7022730149899E+00
2860  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   2.1086598547445E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   2.1086598547446E-02
2861  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.7330036430560E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.7330036430560E-01
2862  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.7088484156789E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.7088484156789E-01
2863  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -5.2837760855220E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -5.2837760855220E-04
# Line 2966  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 2868  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
2868  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -4.2452872829195E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -4.2452872829195E-04
2869  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.3477083970548E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.3477083970548E-02
2870  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.6327842801728E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.6327842801728E-05
2871  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   8.3878579413254E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   8.3878579413255E-05
2872  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7741927204414E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7741927204414E-04
2873  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -1.2001905393306E-09  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -1.2001905393303E-09
2874  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.6257267289301E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.6257267289301E-06
2875  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   4.0321879450927E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   4.0321879450927E-08
2876  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   3.0124612322596E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   3.0124612322596E+01
# Line 3023  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 2925  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
2925  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259583112395E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259583112395E-05
2926  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4787196680593E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4787196680593E-05
2927  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2817293487582E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2817293487582E-04
2928  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   8.5077659532264E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   8.5077659532335E-08
2929  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   1.8910775501518E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   1.8910775501775E-08
2930  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2931  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
2932  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 3076  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 2978  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
2978   Compute Stats, Diag. #     27  SALT      vol(   0 ): 1.340E+18  Parms: SMR     MR         Compute Stats, Diag. #     27  SALT      vol(   0 ): 1.340E+18  Parms: SMR     MR      
2979   BULKF_FIELDS_LOAD,     36002 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.4333333333  0.5666666667   BULKF_FIELDS_LOAD,     36002 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.4333333333  0.5666666667
2980   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     36002 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.4333333333  0.5666666667   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     36002 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.4333333333  0.5666666667
2981   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   3.91306442567236E+02  2.29298959832850E+02   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   3.91306442567235E+02  2.29298959832850E+02
2982  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   6.05879331101515E+00  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   6.05879331101373E+00
2983  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      69  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      69
2984  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   5.32387093702428E-07  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   5.32387093694723E-07
2985  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
2986  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
2987  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 3089  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 2991  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
2991  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.1983413371153E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.1983413371153E+01
2992  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -5.8200691031948E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -5.8200691031948E-01
2993  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.7027113436529E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.7027113436529E+00
2994  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   2.1151934201770E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   2.1151934201769E-02
2995  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.7367409159501E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.7367409159501E-01
2996  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.7054634538813E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.7054634538813E-01
2997  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -5.2790795872268E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -5.2790795872268E-04
# Line 3102  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 3004  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
3004  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.6284503118135E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.6284503118135E-05
3005  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   8.3856499631023E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   8.3856499631023E-05
3006  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7771661381012E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7771661381012E-04
3007  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -6.4586530652431E-10  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -6.4586530652389E-10
3008  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.6253634717717E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.6253634717718E-06
3009  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   4.0334276866350E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   4.0334276866351E-08
3010  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   3.0104717139919E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   3.0104717139919E+01
3011  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.3518901824583E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.3518901824583E+00
3012  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.5029533054110E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.5029533054110E+00
# Line 3157  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 3059  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
3059  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259582968203E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259582968203E-05
3060  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4787196249089E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4787196249089E-05
3061  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2817294235734E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2817294235734E-04
3062  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   7.0386083403604E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   7.0386083403553E-08
3063  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   1.4811511594003E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   1.4811511594401E-08
3064  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3065  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
3066  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 3207  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 3109  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
3109   BULKF_FIELDS_LOAD,     36003 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.4000000000  0.6000000000   BULKF_FIELDS_LOAD,     36003 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.4000000000  0.6000000000
3110   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     36003 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.4000000000  0.6000000000   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     36003 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.4000000000  0.6000000000
3111   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   3.91399699449526E+02  2.29352917558188E+02   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   3.91399699449526E+02  2.29352917558188E+02
3112  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   4.24482056520017E+00  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   4.24482056520438E+00
3113  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      68  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      68
3114  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   5.47699676685994E-07  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   5.47699676690143E-07
3115  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3116  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
3117  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3118  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 36004  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 36004
3119  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1107456000000E+09  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1107456000000E+09
3120  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   7.3005570427184E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   7.3005570427180E-01
3121  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.1981543271649E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.1981543271649E+01
3122  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -5.8214561529344E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -5.8214561529344E-01
3123  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.7027220364251E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.7027220364251E+00
3124  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   2.1196828002165E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   2.1196828002166E-02
3125  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.7398445891253E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.7398445891253E-01
3126  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.7019625911424E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.7019625911424E-01
3127  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -5.2732805455662E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -5.2732805455662E-04
# Line 3232  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 3134  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
3134  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.6242134640458E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.6242134640458E-05
3135  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   8.3911840409849E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   8.3911840409849E-05
3136  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7794545948149E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7794545948149E-04
3137  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -8.6068704426132E-10  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -8.6068704426267E-10
3138  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.6244211198243E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.6244211198243E-06
3139  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   4.0332913700277E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   4.0332913700277E-08
3140  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   3.0084413519911E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   3.0084413519911E+01
# Line 3278  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 3180  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
3180  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.8016934713964E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.8016934713964E-02
3181  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.4597907580965E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.4597907580965E-02
3182  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =  -1.9314075182830E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =  -1.9314075182830E-03
3183  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   3.6507421384365E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   3.6507421384366E-02
3184  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.6199241257551E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.6199241257551E-04
3185  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   1.3395906607670E+18  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   1.3395906607670E+18
3186  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -1.2248077243196E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -1.2248077243196E-06
# Line 3287  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 3189  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
3189  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259582844431E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259582844431E-05
3190  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4787197131631E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4787197131631E-05
3191  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2817297529408E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2817297529408E-04
3192  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   7.5089758383092E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   7.5089758382983E-08
3193  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   1.6695310902293E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   1.6695310901035E-08
3194  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3195  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
3196  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 3315  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 3217  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
3217  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tsrf_min_S              =  -5.3533619611947E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tsrf_min_S              =  -5.3533619611947E+00
3218  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tsrf_min_N              =  -4.6583877690420E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tsrf_min_N              =  -4.6583877690420E+01
3219  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tsrf_max_S              =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tsrf_max_S              =   0.0000000000000E+00
3220  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tsrf_max_N              =  -5.7999332652774E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tsrf_max_N              =  -5.7999332652773E+00
3221  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_ave_G              =  -8.4161537804759E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_ave_G              =  -8.4161537804759E+00
3222  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_ave_S              =  -5.0890571074700E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_ave_S              =  -5.0890571074700E+00
3223  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_ave_N              =  -1.3424795297487E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_ave_N              =  -1.3424795297487E+01
# Line 3336  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 3238  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
3238  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3239   BULKF_FIELDS_LOAD,     36004 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.3666666667  0.6333333333   BULKF_FIELDS_LOAD,     36004 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.3666666667  0.6333333333
3240   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     36004 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.3666666667  0.6333333333   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     36004 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.3666666667  0.6333333333
3241   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   3.91464639601458E+02  2.29415626793781E+02   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   3.91464639601457E+02  2.29415626793782E+02
3242  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   3.32100668909397E+00  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   3.32100668910749E+00
3243  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      67  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      67
3244  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   5.66705929526885E-07  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   5.66705929522381E-07
3245  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3246  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
3247  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3248  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 36005  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 36005
3249  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1108320000000E+09  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1108320000000E+09
3250  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   7.2889316216838E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   7.2889316216841E-01
3251  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.1979599812205E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.1979599812206E+01
3252  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -5.8224220357584E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -5.8224220357584E-01
3253  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.7024572894524E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.7024572894524E+00
3254  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   2.1226412436039E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   2.1226412436039E-02
# Line 3362  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 3264  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
3264  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.6201031658042E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.6201031658042E-05
3265  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   8.4615826667694E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   8.4615826667694E-05
3266  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7811135215923E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7811135215923E-04
3267  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -9.8332608981756E-10  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -9.8332608981598E-10
3268  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.6236971842420E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.6236971842420E-06
3269  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   4.0334504964120E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   4.0334504964121E-08
3270  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   3.0063783350706E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   3.0063783350706E+01
3271  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.3449485885977E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.3449485885977E+00
3272  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.5030821884253E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.5030821884253E+00
# Line 3377  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 3279  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
3279  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   8.3892499008227E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   8.3892499008227E-04
3280  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_max             =   7.8364399482990E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_max             =   7.8364399482990E+02
3281  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_min             =  -1.0231690805851E+03  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_min             =  -1.0231690805851E+03
3282  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_mean            =  -5.6996693791981E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_mean            =  -5.6996693791982E+00
3283  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_sd              =   1.2201000301467E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_sd              =   1.2201000301467E+02
3284  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_del2            =   1.4284890535597E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_del2            =   1.4284890535597E+00
3285  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_max              =  -0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_max              =  -0.0000000000000E+00
# Line 3385  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 3287  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
3287  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_mean             =  -1.8652562763912E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_mean             =  -1.8652562763912E+02
3288  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_sd               =   8.0373064736183E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_sd               =   8.0373064736183E+01
3289  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_del2             =   6.9484549738069E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_del2             =   6.9484549738069E-01
3290  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_max            =   3.0282746454504E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_max            =   3.0282746454503E-03
3291  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_min            =  -3.7600116427152E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_min            =  -3.7600116427152E-04
3292  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_mean           =   1.1570471329777E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_mean           =   1.1570471329777E-06
3293  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_sd             =   7.5100310217082E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_sd             =   7.5100310217082E-05
# Line 3417  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 3319  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
3319  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259582739862E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259582739862E-05
3320  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4787197416828E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4787197416828E-05
3321  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2817299320588E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2817299320588E-04
3322  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   7.7316422377562E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   7.7316422377778E-08
3323  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   1.7651389295512E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   1.7651389296042E-08
3324  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3325  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
3326  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 3466  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 3368  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
3368  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3369   BULKF_FIELDS_LOAD,     36005 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.3333333333  0.6666666667   BULKF_FIELDS_LOAD,     36005 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.3333333333  0.6666666667
3370   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     36005 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.3333333333  0.6666666667   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     36005 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.3333333333  0.6666666667
3371   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   3.91499349532974E+02  2.29486983475868E+02   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   3.91499349532974E+02  2.29486983475869E+02
3372  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   2.92900726521745E+00  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   2.92900726520229E+00
3373  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      67  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      67
3374  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   5.58088595589899E-07  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   5.58088595587057E-07
3375  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3376  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
3377  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3378  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 36006  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 36006
3379  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1109184000000E+09  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1109184000000E+09
3380  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   7.2772957015274E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   7.2772957015276E-01
3381  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.1977585941060E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.1977585941060E+01
3382  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -5.8229382915059E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -5.8229382915059E-01
3383  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.7020377926216E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.7020377926216E+00
# Line 3489  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 3391  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
3391  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.1114686136866E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.1114686136866E-01
3392  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -4.2332322063738E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -4.2332322063738E-04
3393  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.3481852462266E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.3481852462266E-02
3394  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.6161283829075E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.6161283829076E-05
3395  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   8.5350571885909E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   8.5350571885910E-05
3396  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7821813770971E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7821813770971E-04
3397  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -1.0970571970467E-09  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -1.0970571970481E-09
3398  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.6231060756926E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.6231060756926E-06
3399  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   4.0337372161461E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   4.0337372161460E-08
3400  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   3.0042898346617E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   3.0042898346617E+01
3401  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.3414288716803E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.3414288716803E+00
3402  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.5031477113318E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.5031477113318E+00
# Line 3506  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 3408  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
3408  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   5.1183999842622E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   5.1183999842622E-01
3409  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   8.3893150248511E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   8.3893150248511E-04
3410  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_max             =   7.8711940765318E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_max             =   7.8711940765318E+02
3411  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_min             =  -6.0486516771131E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_min             =  -6.0486516771132E+02
3412  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_mean            =  -5.7671749647866E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_mean            =  -5.7671749647866E+00
3413  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_sd              =   1.2106275301993E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_sd              =   1.2106275301993E+02
3414  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_del2            =   1.3657309562736E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_del2            =   1.3657309562736E+00
# Line 3515  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 3417  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
3417  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_mean             =  -1.8653699066280E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_mean             =  -1.8653699066280E+02
3418  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_sd               =   8.0234994000143E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_sd               =   8.0234994000143E+01
3419  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_del2             =   6.9288988929268E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_del2             =   6.9288988929268E-01
3420  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_max            =   1.7900220717548E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_max            =   1.7900220717549E-03
3421  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_min            =  -3.6484519877699E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_min            =  -3.6484519877699E-04
3422  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_mean           =   6.1843136414269E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_mean           =   6.1843136414270E-07
3423  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_sd             =   6.2706764077626E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_sd             =   6.2706764077626E-05
3424  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_del2           =   1.5667321345987E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_del2           =   1.5667321345987E-06
3425  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_max               =   2.4736588936290E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_max               =   2.4736588936290E-01
# Line 3532  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 3434  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
3434  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_del2              =   2.3667008926707E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_del2              =   2.3667008926707E-04
3435  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_u_max              =   7.5996982981825E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_u_max              =   7.5996982981825E-02
3436  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_v_max              =   9.0458673753972E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_v_max              =   9.0458673753972E-02
3437  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_w_max              =   6.4190582996345E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_w_max              =   6.4190582996346E-02
3438  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   7.6424259736601E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   7.6424259736601E-02
3439  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   8.5027433713148E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   8.5027433713148E-02
3440  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.8105838106108E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.8105838106109E-02
3441  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.4190582996345E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.4190582996346E-02
3442  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =  -1.9315167492270E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =  -1.9315167492270E-03
3443  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   3.6275760328501E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   3.6275760328501E-02
3444  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.6197241949680E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.6197241949680E-04
# Line 3547  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 3449  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
3449  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259582653641E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259582653641E-05
3450  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4787197542182E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4787197542182E-05
3451  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2817300399496E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2817300399496E-04
3452  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   7.8571292578981E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   7.8571292578839E-08
3453  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   1.8272911598888E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   1.8272911598836E-08
3454  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3455  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
3456  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 3575  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 3477  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
3477  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tsrf_min_S              =  -5.3858531482046E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tsrf_min_S              =  -5.3858531482046E+00
3478  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tsrf_min_N              =  -4.6813002555550E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tsrf_min_N              =  -4.6813002555550E+01
3479  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tsrf_max_S              =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tsrf_max_S              =   0.0000000000000E+00
3480  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tsrf_max_N              =  -7.3473233865508E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tsrf_max_N              =  -7.3473233865507E+00
3481  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_ave_G              =  -8.4607724742763E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_ave_G              =  -8.4607724742763E+00
3482  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_ave_S              =  -5.0419382087028E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_ave_S              =  -5.0419382087028E+00
3483  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_ave_N              =  -1.3566882404690E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_ave_N              =  -1.3566882404690E+01
# Line 3597  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 3499  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
3499   BULKF_FIELDS_LOAD,     36006 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.3000000000  0.7000000000   BULKF_FIELDS_LOAD,     36006 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.3000000000  0.7000000000
3500   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     36006 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.3000000000  0.7000000000   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     36006 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.3000000000  0.7000000000
3501   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   3.91509230760246E+02  2.29566486981574E+02   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   3.91509230760246E+02  2.29566486981574E+02
3502  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   2.77968735343416E+00  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   2.77968735343696E+00
3503  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      68  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      68
3504  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   5.38104275064018E-07  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   5.38104275065489E-07
3505  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3506  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
3507  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3508  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 36007  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 36007
3509  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1110048000000E+09  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1110048000000E+09
3510  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   7.2653905144293E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   7.2653905144291E-01
3511  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.1975492809843E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.1975492809843E+01
3512  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -5.8230852592511E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -5.8230852592511E-01
3513  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.7015406325327E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.7015406325327E+00
3514  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   2.1263288044254E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   2.1263288044253E-02
3515  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.7451395521781E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.7451395521781E-01
3516  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.6907571355906E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.6907571355906E-01
3517  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -5.2561448004462E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -5.2561448004462E-04
# Line 3620  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 3522  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
3522  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -4.2269012555398E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -4.2269012555398E-04
3523  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.3482288380363E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.3482288380363E-02
3524  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.6122925659512E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.6122925659512E-05
3525  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   8.6108973858232E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   8.6108973858235E-05
3526  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7827135498324E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7827135498324E-04
3527  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -1.1665356789078E-09  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -1.1665356789079E-09
3528  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.6225511056351E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.6225511056351E-06
3529  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   4.0338210686092E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   4.0338210686091E-08
3530  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   3.0021826794944E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   3.0021826794944E+01
3531  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.3490501365675E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.3490501365675E+00
3532  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.5032138131763E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.5032138131763E+00
# Line 3636  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 3538  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
3538  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   5.1183253121518E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   5.1183253121518E-01
3539  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   8.3912527920471E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   8.3912527920471E-04
3540  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_max             =   7.9038471823411E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_max             =   7.9038471823411E+02
3541  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_min             =  -3.6658353328707E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_min             =  -3.6658353328709E+02
3542  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_mean            =  -5.8073195202283E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_mean            =  -5.8073195202283E+00
3543  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_sd              =   1.2059672988379E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_sd              =   1.2059672988379E+02
3544  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_del2            =   1.3247605064692E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_del2            =   1.3247605064692E+00
# Line 3661  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 3563  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
3563  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_sd                =   7.5544817904543E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_sd                =   7.5544817904543E-02
3564  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_del2              =   2.3785256950118E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_del2              =   2.3785256950118E-04
3565  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_u_max              =   7.5888310336663E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_u_max              =   7.5888310336663E-02
3566  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_v_max              =   9.0508967204954E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_v_max              =   9.0508967204955E-02
3567  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_w_max              =   6.4209765518227E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_w_max              =   6.4209765518228E-02
3568  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   7.6314976378208E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   7.6314976378208E-02
3569  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   8.5074794566587E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   8.5074794566587E-02
3570  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.8123188945478E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.8123188945480E-02
3571  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.4209765518227E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.4209765518228E-02
3572  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =  -1.9308718886615E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =  -1.9308718886615E-03
3573  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   3.6156121629266E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   3.6156121629266E-02
3574  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.6195343321079E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.6195343321079E-04
# Line 3677  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 3579  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
3579  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259582580943E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259582580943E-05
3580  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4787197428684E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4787197428684E-05
3581  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2817300917664E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2817300917664E-04
3582  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   7.9605555221177E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   7.9605555221273E-08
3583  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   1.8726456969998E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   1.8726456970647E-08
3584  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3585  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
3586  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 3727  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 3629  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
3629   BULKF_FIELDS_LOAD,     36007 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.2666666667  0.7333333333   BULKF_FIELDS_LOAD,     36007 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.2666666667  0.7333333333
3630   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     36007 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.2666666667  0.7333333333   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     36007 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.2666666667  0.7333333333
3631   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   3.91503695242407E+02  2.29653530707001E+02   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   3.91503695242407E+02  2.29653530707001E+02
3632  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   2.70206153945891E+00  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   2.70206153947233E+00
3633  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      69  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      69
3634  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   5.11805474314836E-07  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   5.11805474313632E-07
3635  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3636  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
3637  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3638  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 36008  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 36008
3639  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1110912000000E+09  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1110912000000E+09
3640  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   7.2530783908345E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   7.2530783908339E-01
3641  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.1973312629544E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.1973312629543E+01
3642  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -5.8230029271123E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -5.8230029271123E-01
3643  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.7010227556819E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.7010227556819E+00
3644  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   2.1276525186738E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   2.1276525186738E-02
# Line 3745  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 3647  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
3647  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -5.2512319196277E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -5.2512319196277E-04
3648  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   1.2978862679948E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   1.2978862679948E-02
3649  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   5.8665364825445E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   5.8665364825445E-05
3650  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.9522171115653E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.9522171115654E-01
3651  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.1128647770100E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.1128647770100E-01
3652  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -4.2196091728750E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -4.2196091728750E-04
3653  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.3482334472350E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.3482334472350E-02
3654  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.6085936416948E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.6085936416948E-05
3655  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   8.6878827767166E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   8.6878827767170E-05
3656  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7827425769381E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7827425769382E-04
3657  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -1.1943896936040E-09  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -1.1943896936025E-09
3658  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.6221293259289E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.6221293259288E-06
3659  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   4.0338794556550E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   4.0338794556547E-08
3660  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   3.0000633570701E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   3.0000633570701E+01
3661  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.3672613427441E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.3672613427441E+00
3662  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.5032806851785E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.5032806851785E+00
# Line 3767  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 3669  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
3669  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   8.3946028346733E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   8.3946028346733E-04
3670  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_max             =   7.9361560010947E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_max             =   7.9361560010947E+02
3671  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_min             =  -2.3631263263538E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_min             =  -2.3631263263538E+02
3672  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_mean            =  -5.8820294239776E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_mean            =  -5.8820294239777E+00
3673  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_sd              =   1.2044996830020E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_sd              =   1.2044996830020E+02
3674  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_del2            =   1.3164306790722E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_del2            =   1.3164306790722E+00
3675  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_max              =  -0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_max              =  -0.0000000000000E+00
# Line 3777  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 3679  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
3679  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_del2             =   6.8937894231752E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_del2             =   6.8937894231752E-01
3680  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_max            =   7.7359790573326E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_max            =   7.7359790573326E-04
3681  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_min            =  -3.3749745413193E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_min            =  -3.3749745413193E-04
3682  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_mean           =  -9.8627041288564E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_mean           =  -9.8627041288579E-08
3683  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_sd             =   5.2342679837764E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_sd             =   5.2342679837764E-05
3684  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_del2           =   1.0347035584347E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_del2           =   1.0347035584347E-06
3685  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_max               =   2.4726979082249E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_max               =   2.4726979082249E-01
# Line 3792  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 3694  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
3694  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_del2              =   2.3922805906111E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_del2              =   2.3922805906111E-04
3695  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_u_max              =   7.5776217548127E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_u_max              =   7.5776217548127E-02
3696  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_v_max              =   9.0529724569429E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_v_max              =   9.0529724569429E-02
3697  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_w_max              =   6.4210822143465E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_w_max              =   6.4210822143468E-02
3698  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   7.6202253605092E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   7.6202253605092E-02
3699  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   8.5094393567852E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   8.5094393567852E-02
3700  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.8124135338661E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.8124135338664E-02
3701  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.4210822143465E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.4210822143468E-02
3702  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =  -1.9300396263383E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =  -1.9300396263383E-03
3703  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   3.6033951183535E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   3.6033951183535E-02
3704  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.6192895820645E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.6192895820645E-04
# Line 3807  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 3709  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
3709  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259582515393E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259582515393E-05
3710  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4787197077866E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4787197077866E-05
3711  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2817301165629E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2817301165629E-04
3712  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   8.0214960566409E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   8.0214960566214E-08
3713  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   1.9005745626743E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   1.9005745626102E-08
3714  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3715  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
3716  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 3857  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 3759  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
3759   BULKF_FIELDS_LOAD,     36008 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.2333333333  0.7666666667   BULKF_FIELDS_LOAD,     36008 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.2333333333  0.7666666667
3760   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     36008 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.2333333333  0.7666666667   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     36008 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.2333333333  0.7666666667
3761   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   3.91486057378295E+02  2.29746764289200E+02   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   3.91486057378295E+02  2.29746764289200E+02
3762  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   2.67159830576729E+00  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   2.67159830575738E+00
3763  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      69  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      69
3764  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   5.44097983308095E-07  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   5.44097983304003E-07
3765  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3766  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
3767  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3768  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 36009  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 36009
3769  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1111776000000E+09  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1111776000000E+09
3770  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   7.2402531410939E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   7.2402531410933E-01
3771  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.1971035581512E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.1971035581512E+01
3772  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -5.8227405915696E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -5.8227405915696E-01
3773  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.7005207455832E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.7005207455832E+00
3774  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   2.1288528456433E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   2.1288528456434E-02
3775  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.7453016213346E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.7453016213346E-01
3776  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.6826833216813E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.6826833216813E-01
3777  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -5.2465896990151E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -5.2465896990151E-04
# Line 3880  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 3782  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
3782  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -4.2119180249217E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -4.2119180249217E-04
3783  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.3481959317665E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.3481959317665E-02
3784  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.6050387855961E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.6050387855961E-05
3785  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   8.7648740527384E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   8.7648740527399E-05
3786  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7822953340157E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7822953340159E-04
3787  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -1.2225080286948E-09  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -1.2225080286957E-09
3788  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.6218494648640E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.6218494648640E-06
3789  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   4.0339783476300E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   4.0339783476298E-08
3790  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.9979379200216E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.9979379200216E+01
3791  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.3854724950606E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.3854724950606E+00
3792  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.5033482353667E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.5033482353667E+00
# Line 3894  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 3796  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
3796  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   1.8035437169753E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   1.8035437169753E+01
3797  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   3.4756114830184E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   3.4756114830184E+01
3798  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   5.1181887138245E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   5.1181887138245E-01
3799  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   8.3967331875390E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   8.3967331875391E-04
3800  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_max             =   7.9679651998359E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_max             =   7.9679651998359E+02
3801  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_min             =  -2.3593063300890E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_min             =  -2.3593063300890E+02
3802  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_mean            =  -5.9427687600771E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_mean            =  -5.9427687600771E+00
# Line 3907  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 3809  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
3809  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_del2             =   6.8732465296354E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_del2             =   6.8732465296354E-01
3810  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_max            =   5.1408449045082E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_max            =   5.1408449045082E-04
3811  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_min            =  -3.0320167154218E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_min            =  -3.0320167154218E-04
3812  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_mean           =  -3.1425611882470E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_mean           =  -3.1425611882472E-07
3813  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_sd             =   4.9948432021184E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_sd             =   4.9948432021184E-05
3814  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_del2           =   9.5480445449404E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_del2           =   9.5480445449404E-07
3815  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_max               =   2.4722174155228E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_max               =   2.4722174155228E-01
# Line 3921  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 3823  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
3823  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_sd                =   7.5757214244312E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_sd                =   7.5757214244312E-02
3824  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_del2              =   2.4079325037298E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_del2              =   2.4079325037298E-04
3825  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_u_max              =   7.5660601530742E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_u_max              =   7.5660601530742E-02
3826  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_v_max              =   9.0520873687683E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_v_max              =   9.0520873687684E-02
3827  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_w_max              =   6.4194725057207E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_w_max              =   6.4194725057213E-02
3828  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   7.6085987700778E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   7.6085987700778E-02
3829  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   8.5086163768755E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   8.5086163768755E-02
3830  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.8109553531682E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.8109553531687E-02
3831  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.4194725057207E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.4194725057213E-02
3832  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =  -1.9291724397295E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =  -1.9291724397295E-03
3833  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   3.5909216047852E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   3.5909216047852E-02
3834  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.6189941314328E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.6189941314328E-04
# Line 3937  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 3839  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
3839  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259582451782E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259582451782E-05
3840  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4787196613709E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4787196613709E-05
3841  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2817301263626E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2817301263626E-04
3842  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   8.0396030816225E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   8.0396030816280E-08
3843  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   1.9156110411436E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   1.9156110411432E-08
3844  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3845  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
3846  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 3986  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 3888  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
3888  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3889   BULKF_FIELDS_LOAD,     36009 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.2000000000  0.8000000000   BULKF_FIELDS_LOAD,     36009 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.2000000000  0.8000000000
3890   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     36009 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.2000000000  0.8000000000   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     36009 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.2000000000  0.8000000000
3891   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   3.91457795289820E+02  2.29845662717485E+02   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   3.91457795289821E+02  2.29845662717485E+02
3892  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   2.66061321395176E+00  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   2.66061321393059E+00
3893  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      69  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      69
3894  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   5.49731377704020E-07  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   5.49731377705127E-07
3895  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3896  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
3897  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3898  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 36010  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 36010
3899  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1112640000000E+09  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1112640000000E+09
3900  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   7.2269461894412E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   7.2269461894423E-01
3901  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.1968643298619E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.1968643298618E+01
3902  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -5.8223202373663E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -5.8223202373663E-01
3903  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.7000247572929E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.7000247572929E+00
3904  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   2.1298962218718E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   2.1298962218718E-02
3905  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.7444218618384E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.7444218618385E-01
3906  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.6784554965632E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.6784554965632E-01
3907  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -5.2419687199987E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -5.2419687199986E-04
3908  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   1.2974856842748E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   1.2974856842748E-02
3909  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   5.8617295438288E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   5.8617295438288E-05
3910  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.9512033650751E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.9512033650751E-01
# Line 4010  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 3912  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
3912  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -4.2043394617703E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -4.2043394617703E-04
3913  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.3481144637380E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.3481144637380E-02
3914  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.6016327461590E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.6016327461590E-05
3915  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   8.8407884842801E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   8.8407884842820E-05
3916  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7814070891996E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7814070891998E-04
3917  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -1.2448531033366E-09  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -1.2448531033378E-09
3918  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.6215498162502E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.6215498162500E-06
3919  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   4.0336889576971E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   4.0336889576967E-08
3920  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.9958119859946E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.9958119859946E+01
3921  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.4036809616368E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.4036809616368E+00
3922  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.5034163499133E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.5034163499133E+00
# Line 4024  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 3926  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
3926  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   1.8036015617139E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   1.8036015617139E+01
3927  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   3.4756115375269E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   3.4756115375269E+01
3928  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   5.1181206773049E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   5.1181206773049E-01
3929  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   8.3999534888366E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   8.3999534888367E-04
3930  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_max             =   7.9995380043531E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_max             =   7.9995380043531E+02
3931  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_min             =  -2.3555062498890E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_min             =  -2.3555062498890E+02
3932  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_mean            =  -5.9983655174084E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_mean            =  -5.9983655174083E+00
3933  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_sd              =   1.2037560300896E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_sd              =   1.2037560300896E+02
3934  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_del2            =   1.3156066264615E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_del2            =   1.3156066264615E+00
3935  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_max              =  -0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_max              =  -0.0000000000000E+00
# Line 4052  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 3954  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
3954  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_del2              =   2.4254447090673E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_del2              =   2.4254447090673E-04
3955  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_u_max              =   7.5541362770170E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_u_max              =   7.5541362770170E-02
3956  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_v_max              =   9.0482520997576E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_v_max              =   9.0482520997576E-02
3957  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_w_max              =   6.4162747345071E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_w_max              =   6.4162747345079E-02
3958  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   7.5966078560799E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   7.5966078560799E-02
3959  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   8.5050205786529E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   8.5050205786528E-02
3960  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.8080593398810E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.8080593398817E-02
3961  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.4162747345071E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.4162747345079E-02
3962  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =  -1.9282480842208E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =  -1.9282480842208E-03
3963  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   3.5781885248028E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   3.5781885248028E-02
3964  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.6186529910498E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.6186529910498E-04
# Line 4067  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 3969  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
3969  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259582386718E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259582386718E-05
3970  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4787196075558E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4787196075558E-05
3971  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2817301273723E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2817301273723E-04
3972  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   8.0316973817442E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   8.0316973817543E-08
3973  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   1.9359959820135E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   1.9359959821191E-08
3974  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
3975  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
3976  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 4212  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 4114  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
4114   Compute Stats, Diag. #    228  SIfrwAtm  vol(   3 ): 7.935E+14  Parms: SM      M1         Compute Stats, Diag. #    228  SIfrwAtm  vol(   3 ): 7.935E+14  Parms: SM      M1      
4115   BULKF_FIELDS_LOAD,     36010 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.1666666667  0.8333333333   BULKF_FIELDS_LOAD,     36010 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.1666666667  0.8333333333
4116   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     36010 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.1666666667  0.8333333333   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     36010 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.1666666667  0.8333333333
4117   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   3.91430053363311E+02  2.29949209877971E+02   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   3.91430053363311E+02  2.29949209877970E+02
4118  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   2.65473007369261E+00  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   2.65473007369645E+00
4119  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      69  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      69
4120  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   5.65411513339076E-07  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   5.65411513342102E-07
4121  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4122  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
4123  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4124  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 36011  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 36011
4125  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1113504000000E+09  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1113504000000E+09
4126  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   7.2133778035288E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   7.2133778035283E-01
4127  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.1966121739929E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.1966121739928E+01
4128  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -5.8219076197557E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -5.8219076197557E-01
4129  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.6995329290936E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.6995329290936E+00
4130  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   2.1308344336207E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   2.1308344336207E-02
# Line 4230  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 4132  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
4132  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.6740964330081E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.6740964330081E-01
4133  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -5.2370505639755E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -5.2370505639755E-04
4134  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   1.2973020087665E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   1.2973020087665E-02
4135  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   5.8595228101311E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   5.8595228101310E-05
4136  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.9497543223960E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.9497543223960E-01
4137  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.1144940829608E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.1144940829608E-01
4138  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -4.1972350706780E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -4.1972350706780E-04
4139  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.3479886940336E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.3479886940336E-02
4140  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.5983789599792E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.5983789599792E-05
4141  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   8.9149583001863E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   8.9149583001886E-05
4142  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7801169490509E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7801169490512E-04
4143  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -1.2142998977989E-09  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -1.2142998977973E-09
4144  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.6213515824134E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.6213515824132E-06
4145  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   4.0333535023478E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   4.0333535023473E-08
4146  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.9936907654157E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.9936907654157E+01
4147  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.4218797465325E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.4218797465325E+00
4148  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.5034854357085E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.5034854357085E+00
# Line 4251  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 4153  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
4153  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   3.4756115946433E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   3.4756115946433E+01
4154  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   5.1180506910477E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   5.1180506910477E-01
4155  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   8.4043771636665E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   8.4043771636665E-04
4156  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_max             =   8.0308314630627E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_max             =   8.0308314630628E+02
4157  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_min             =  -2.3517256140099E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_min             =  -2.3517256140099E+02
4158  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_mean            =  -6.1225462799116E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_mean            =  -6.1225462799118E+00
4159  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_sd              =   1.2034785763422E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_sd              =   1.2034785763422E+02
4160  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_del2            =   1.3186501315850E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_del2            =   1.3186501315851E+00
4161  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_max              =  -0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_max              =  -0.0000000000000E+00
4162  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_min              =  -3.3991619471971E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_min              =  -3.3991619471971E+02
4163  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_mean             =  -1.8660428419199E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_mean             =  -1.8660428419199E+02
# Line 4263  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 4165  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
4165  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_del2             =   6.8374970327658E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_del2             =   6.8374970327658E-01
4166  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_max            =   7.5876472359812E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_max            =   7.5876472359812E-04
4167  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_min            =  -3.1398561138375E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_min            =  -3.1398561138375E-04
4168  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_mean           =  -4.9428151267319E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_mean           =  -4.9428151267327E-07
4169  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_sd             =   4.9699900875876E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_sd             =   4.9699900875876E-05
4170  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_del2           =   1.0417868891223E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_del2           =   1.0417868891223E-06
4171  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_max               =   2.4760593894036E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_max               =   2.4760593894036E-01
# Line 4277  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 4179  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
4179  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_sd                =   7.6010073816084E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_sd                =   7.6010073816084E-02
4180  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_del2              =   2.4447772305236E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_del2              =   2.4447772305236E-04
4181  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_u_max              =   7.5418422767935E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_u_max              =   7.5418422767935E-02
4182  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_v_max              =   9.0415224479694E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_v_max              =   9.0415224479695E-02
4183  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_w_max              =   6.4116298754925E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_w_max              =   6.4116298754935E-02
4184  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   7.5842447249806E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   7.5842447249806E-02
4185  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   8.4987044057592E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   8.4987044057592E-02
4186  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.8038529961509E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.8038529961519E-02
4187  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.4116298754925E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.4116298754935E-02
4188  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =  -1.9272689806739E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =  -1.9272689806739E-03
4189  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   3.5651947029316E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   3.5651947029316E-02
4190  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.6182717568007E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.6182717568007E-04
# Line 4293  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 4195  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
4195  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259582318682E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259582318682E-05
4196  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4787195461718E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4787195461718E-05
4197  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2817301246585E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2817301246585E-04
4198  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   7.9424991785762E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   7.9424991785750E-08
4199  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   1.9274757105555E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   1.9274757105562E-08
4200  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4201  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
4202  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 4321  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 4223  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
4223  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tsrf_min_S              =  -5.4663954164951E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tsrf_min_S              =  -5.4663954164951E+00
4224  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tsrf_min_N              =  -4.7387246708702E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tsrf_min_N              =  -4.7387246708702E+01
4225  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tsrf_max_S              =   0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tsrf_max_S              =   0.0000000000000E+00
4226  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tsrf_max_N              =  -4.6874126594665E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tsrf_max_N              =  -4.6874126594666E+00
4227  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_ave_G              =  -8.5706469203080E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_ave_G              =  -8.5706469203080E+00
4228  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_ave_S              =  -4.9273126850388E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_ave_S              =  -4.9273126850388E+00
4229  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_ave_N              =  -1.3930232653949E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_ave_N              =  -1.3930232653949E+01
# Line 4346  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 4248  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
4248   Compute Stats, Diag. #     27  SALT      vol(   0 ): 1.340E+18  Parms: SMR     MR         Compute Stats, Diag. #     27  SALT      vol(   0 ): 1.340E+18  Parms: SMR     MR      
4249   BULKF_FIELDS_LOAD,     36011 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.1333333333  0.8666666667   BULKF_FIELDS_LOAD,     36011 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.1333333333  0.8666666667
4250   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     36011 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.1333333333  0.8666666667   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     36011 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.1333333333  0.8666666667
4251   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   3.91394256925504E+02  2.30056127239741E+02   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   3.91394256925505E+02  2.30056127239742E+02
4252  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   2.65160765512801E+00  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   2.65160765512663E+00
4253  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      69  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      69
4254  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   5.66727038052660E-07  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   5.66727038054632E-07
4255  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4256  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
4257  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4258  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 36012  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 36012
4259  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1114368000000E+09  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1114368000000E+09
4260  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   7.1998002302366E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   7.1998002302363E-01
4261  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.1963456015786E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.1963456015786E+01
4262  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -5.8213752039327E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -5.8213752039327E-01
4263  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.6990452451423E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.6990452451423E+00
4264  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   2.1317232106943E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   2.1317232106943E-02
4265  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.7409162907939E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.7409162907939E-01
4266  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.6696042794539E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.6696042794539E-01
4267  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -5.2315545399180E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -5.2315545399179E-04
4268  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   1.2971349498776E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   1.2971349498776E-02
4269  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   5.8574975721426E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   5.8574975721426E-05
4270  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.9477078073262E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.9477078073263E-01
4271  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.1149266127103E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.1149266127103E-01
4272  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -4.1907432060383E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -4.1907432060383E-04
4273  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.3478198007150E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.3478198007150E-02
4274  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.5952807258237E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.5952807258237E-05
4275  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   8.9863326435930E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   8.9863326435955E-05
4276  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7784715888427E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7784715888431E-04
4277  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -1.2392739214131E-09  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -1.2392739214130E-09
4278  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.6212669514676E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.6212669514673E-06
4279  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   4.0329119086130E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   4.0329119086124E-08
4280  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.9915790831889E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.9915790831889E+01
4281  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.4400684220528E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.4400684220528E+00
4282  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.5035551292716E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.5035551292716E+00
4283  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.7499010391371E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.7499010391371E+00
4284  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   2.9694497676497E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   2.9694497676495E-03
4285  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   4.0837993197852E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   4.0837993197852E+01
4286  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   1.8037366115328E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   1.8037366115328E+01
4287  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   3.4756116431802E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   3.4756116431802E+01
# Line 4387  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 4289  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
4289  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   8.4093480110625E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   8.4093480110625E-04
4290  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_max             =   8.0618613656417E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_max             =   8.0618613656417E+02
4291  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_min             =  -2.3479639233334E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_min             =  -2.3479639233334E+02
4292  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_mean            =  -6.1975696411380E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_mean            =  -6.1975696411382E+00
4293  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_sd              =   1.2039718104639E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_sd              =   1.2039718104639E+02
4294  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_del2            =   1.3291629574024E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_del2            =   1.3291629574024E+00
4295  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_max              =  -0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_max              =  -0.0000000000000E+00
# Line 4395  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 4297  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
4297  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_mean             =  -1.8660841272219E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_mean             =  -1.8660841272219E+02
4298  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_sd               =   7.9414217273575E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_sd               =   7.9414217273575E+01
4299  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_del2             =   6.8110788107131E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_del2             =   6.8110788107131E-01
4300  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_max            =   7.4982640774908E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_max            =   7.4982640774907E-04
4301  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_min            =  -3.1808880037996E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_min            =  -3.1808880037995E-04
4302  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_mean           =  -6.3778978802958E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_mean           =  -6.3778978802970E-07
4303  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_sd             =   4.9426417370213E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_sd             =   4.9426417370212E-05
4304  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_del2           =   1.0340729607039E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_del2           =   1.0340729607039E-06
4305  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_max               =   2.4787031343914E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_max               =   2.4787031343914E-01
4306  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_min               =  -2.3765894517478E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_min               =  -2.3765894517478E-01
# Line 4411  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 4313  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
4313  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_sd                =   7.6151553873676E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_sd                =   7.6151553873676E-02
4314  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_del2              =   2.4658872547121E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_del2              =   2.4658872547121E-04
4315  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_u_max              =   7.5291729277648E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_u_max              =   7.5291729277648E-02
4316  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_v_max              =   9.0320219901504E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_v_max              =   9.0320219901505E-02
4317  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_w_max              =   6.4057060804661E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_w_max              =   6.4057060804672E-02
4318  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   7.5715041253983E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   7.5715041253983E-02
4319  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   8.4897839348873E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   8.4897839348875E-02
4320  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.7984885009816E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.7984885009827E-02
4321  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.4057060804661E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.4057060804672E-02
4322  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =  -1.9262784342394E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =  -1.9262784342394E-03
4323  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   3.5519413881251E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   3.5519413881251E-02
4324  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.6178564146996E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.6178564146996E-04
# Line 4427  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 4329  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
4329  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259582247838E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259582247838E-05
4330  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4787194883723E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4787194883723E-05
4331  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2817301389000E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2817301389000E-04
4332  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   7.8752435243823E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   7.8752435243653E-08
4333  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   1.9409730021184E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   1.9409730017615E-08
4334  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4335  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
4336  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 4476  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 4378  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
4378  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4379   BULKF_FIELDS_LOAD,     36012 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.1000000000  0.9000000000   BULKF_FIELDS_LOAD,     36012 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.1000000000  0.9000000000
4380   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     36012 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.1000000000  0.9000000000   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     36012 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.1000000000  0.9000000000
4381   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   3.91348157665402E+02  2.30164966933216E+02   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   3.91348157665401E+02  2.30164966933216E+02
4382  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   2.62884063980203E+00  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   2.62884063978457E+00
4383  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      69  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      69
4384  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   5.59494561647806E-07  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   5.59494561640961E-07
4385  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4386  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
4387  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4388  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 36013  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 36013
4389  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1115232000000E+09  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1115232000000E+09
4390  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   7.1867064325638E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   7.1867064325635E-01
4391  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.1960637752694E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.1960637752694E+01
4392  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -5.8206895498002E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -5.8206895498002E-01
4393  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.6985605146016E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.6985605146016E+00
4394  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   2.1326339013812E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   2.1326339013813E-02
4395  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.7383838721564E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.7383838721564E-01
4396  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.6649779542450E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.6649779542450E-01
4397  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -5.2253201502238E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -5.2253201502238E-04
4398  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   1.2969869576480E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   1.2969869576480E-02
4399  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   5.8556807374379E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   5.8556807374379E-05
4400  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.9450651525009E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.9450651525010E-01
4401  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.1153084057609E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.1153084057609E-01
4402  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -4.1848507832980E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -4.1848507832980E-04
4403  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.3476105471785E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.3476105471785E-02
4404  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.5923412197013E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.5923412197013E-05
4405  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   9.0539858371141E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   9.0539858371173E-05
4406  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7765244293829E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7765244293832E-04
4407  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -1.2709560289921E-09  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -1.2709560289923E-09
4408  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.6212701859241E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.6212701859239E-06
4409  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   4.0323142733918E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   4.0323142733910E-08
4410  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.9894814064466E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.9894814064466E+01
4411  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.4582315161652E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.4582315161652E+00
4412  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.5036251353959E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.5036251353959E+00
4413  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.7500312121677E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.7500312121677E+00
4414  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   2.9740531626337E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   2.9740531626334E-03
4415  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   4.0838988775951E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   4.0838988775951E+01
4416  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   1.8038470029215E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   1.8038470029215E+01
4417  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   3.4756116802187E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   3.4756116802187E+01
# Line 4517  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 4419  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
4419  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   8.4207618357869E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   8.4207618357869E-04
4420  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_max             =   8.0926480602258E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_max             =   8.0926480602258E+02
4421  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_min             =  -2.3442206880392E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_min             =  -2.3442206880392E+02
4422  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_mean            =  -6.2285144918891E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_mean            =  -6.2285144918885E+00
4423  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_sd              =   1.2045416702845E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_sd              =   1.2045416702845E+02
4424  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_del2            =   1.3268816971196E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_del2            =   1.3268816971195E+00
4425  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_max              =  -0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_max              =  -0.0000000000000E+00
4426  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_min              =  -3.3950810942532E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_min              =  -3.3950810942532E+02
4427  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_mean             =  -1.8661640215158E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_mean             =  -1.8661640215158E+02
4428  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_sd               =   7.9280795225693E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_sd               =   7.9280795225693E+01
4429  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_del2             =   6.7879942073304E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_del2             =   6.7879942073304E-01
4430  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_max            =   4.0671397868738E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_max            =   4.0671397868738E-04
4431  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_min            =  -3.2063412927289E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_min            =  -3.2063412927288E-04
4432  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_mean           =  -8.2135651284278E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_mean           =  -8.2135651284272E-07
4433  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_sd             =   4.8530503372958E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_sd             =   4.8530503372958E-05
4434  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_del2           =   9.3865694847080E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_del2           =   9.3865694847080E-07
4435  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_max               =   2.4813468793793E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_max               =   2.4813468793793E-01
# Line 4541  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 4443  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
4443  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_sd                =   7.6302994349070E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_sd                =   7.6302994349070E-02
4444  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_del2              =   2.4887295503804E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_del2              =   2.4887295503804E-04
4445  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_u_max              =   7.5161251760760E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_u_max              =   7.5161251760760E-02
4446  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_v_max              =   9.0197569324686E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_v_max              =   9.0197569324689E-02
4447  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_w_max              =   6.3986956891056E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_w_max              =   6.3986956891069E-02
4448  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   7.5583829895527E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   7.5583829895527E-02
4449  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   8.4782649748066E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   8.4782649748070E-02
4450  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.7921400263653E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.7921400263664E-02
4451  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.3986956891056E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.3986956891069E-02
4452  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =  -1.9252960531396E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =  -1.9252960531396E-03
4453  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   3.5384317237475E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   3.5384317237476E-02
4454  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.6174132683050E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.6174132683050E-04
4455  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   1.3395906132397E+18  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   1.3395906132397E+18
4456  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -1.2683686184486E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -1.2683686184486E-06
# Line 4557  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 4459  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
4459  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259582174827E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259582174827E-05
4460  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4787194242061E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4787194242061E-05
4461  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2817301483397E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2817301483397E-04
4462  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   7.8010640042713E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   7.8010640042835E-08
4463  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   1.9599383688244E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   1.9599383691955E-08
4464  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4465  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
4466  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 4606  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 4508  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
4508  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4509   BULKF_FIELDS_LOAD,     36013 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.0666666667  0.9333333333   BULKF_FIELDS_LOAD,     36013 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.0666666667  0.9333333333
4510   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     36013 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.0666666667  0.9333333333   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     36013 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.0666666667  0.9333333333
4511   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   3.91298718453628E+02  2.30274128849920E+02   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   3.91298718453627E+02  2.30274128849919E+02
4512  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   2.60693418565213E+00  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   2.60693418565967E+00
4513  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      69  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      69
4514  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   5.54791044128286E-07  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   5.54791044138170E-07
4515  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4516  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
4517  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4518  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 36014  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 36014
4519  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1116096000000E+09  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1116096000000E+09
4520  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   7.1737020633433E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   7.1737020633435E-01
4521  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.1957665172511E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.1957665172511E+01
4522  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -5.8199542191293E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -5.8199542191293E-01
4523  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.6980763825420E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.6980763825420E+00
4524  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   2.1333906834522E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   2.1333906834522E-02
4525  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.7354045478044E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.7354045478045E-01
4526  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.6602167563960E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.6602167563960E-01
4527  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -5.2183031503972E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -5.2183031503972E-04
4528  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   1.2968593741624E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   1.2968593741624E-02
4529  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   5.8541023373628E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   5.8541023373627E-05
4530  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.9418720345870E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.9418720345871E-01
4531  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.1156417420968E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.1156417420968E-01
4532  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -4.1794095316651E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -4.1794095316651E-04
4533  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.3473648861138E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.3473648861138E-02
4534  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.5895653474578E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.5895653474579E-05
4535  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   9.1169095338675E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   9.1169095338698E-05
4536  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7743262668729E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7743262668732E-04
4537  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -1.2780088368779E-09  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -1.2780088368782E-09
4538  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.6212404625245E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.6212404625241E-06
4539  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   4.0314020685035E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   4.0314020685024E-08
4540  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.9876393059775E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.9876393059775E+01
4541  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.4763639252133E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.4763639252133E+00
4542  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.5036958185207E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.5036958185207E+00
4543  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.7501711008719E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.7501711008719E+00
4544  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   2.9773848926619E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   2.9773848926618E-03
4545  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   4.0839852973418E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   4.0839852973418E+01
4546  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   1.8043033151505E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   1.8043033151505E+01
4547  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   3.4756117154121E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   3.4756117154121E+01
# Line 4647  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 4549  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
4549  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   8.4239058581281E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   8.4239058581281E-04
4550  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_max             =   8.1232879591499E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_max             =   8.1232879591499E+02
4551  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_min             =  -2.3404954405984E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_min             =  -2.3404954405984E+02
4552  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_mean            =  -6.3150504256610E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_mean            =  -6.3150504256594E+00
4553  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_sd              =   1.2059013977961E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_sd              =   1.2059013977962E+02
4554  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_del2            =   1.3379290451303E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_del2            =   1.3379290451303E+00
4555  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_max              =  -0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_max              =  -0.0000000000000E+00
4556  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_min              =  -3.3930406677812E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_min              =  -3.3930406677812E+02
# Line 4657  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 4559  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
4559  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_del2             =   6.7801078192706E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_del2             =   6.7801078192706E-01
4560  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_max            =   3.0849245727960E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_max            =   3.0849245727960E-04
4561  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_min            =  -3.2186643820422E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_min            =  -3.2186643820422E-04
4562  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_mean           =  -8.8086486615335E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_mean           =  -8.8086486615338E-07
4563  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_sd             =   4.8232663513879E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_sd             =   4.8232663513878E-05
4564  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_del2           =   9.1360366816565E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_del2           =   9.1360366816561E-07
4565  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_max               =   2.4839906243671E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_max               =   2.4839906243671E-01
4566  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_min               =  -2.4462500977759E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_min               =  -2.4462500977759E-01
4567  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_mean              =  -3.9826545003281E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_mean              =  -3.9826545003281E-03
# Line 4671  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 4573  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
4573  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_sd                =   7.6464336061349E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_sd                =   7.6464336061349E-02
4574  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_del2              =   2.5132568855654E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_del2              =   2.5132568855654E-04
4575  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_u_max              =   7.5026970419444E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_u_max              =   7.5026970419444E-02
4576  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_v_max              =   9.0049392382233E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_v_max              =   9.0049392382236E-02
4577  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_w_max              =   6.3907815747804E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_w_max              =   6.3907815747816E-02
4578  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   7.5448793293161E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   7.5448793293161E-02
4579  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   8.4643466236733E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   8.4643466236736E-02
4580  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.7849731870873E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.7849731870885E-02
4581  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.3907815747804E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.3907815747816E-02
4582  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =  -1.9243205301877E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =  -1.9243205301877E-03
4583  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   3.5246695190304E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   3.5246695190304E-02
4584  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.6169487932482E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.6169487932482E-04
4585  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   1.3395906381897E+18  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   1.3395906381897E+18
4586  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -1.2735094001998E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -1.2735094001998E-06
4587  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   1.4089832308822E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   1.4089832308821E-06
4588  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =  -2.0549865324846E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =  -2.0549865324846E-05
4589  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259582100983E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259582100983E-05
4590  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4787193509658E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4787193509658E-05
4591  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2817301402116E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2817301402116E-04
4592  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   7.7095846991183E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   7.7095846991317E-08
4593  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   1.9613379265087E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   1.9613379264817E-08
4594  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4595  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
4596  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 4721  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 4623  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
4623  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_ave_N              =  -1.4138022255841E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_ave_N              =  -1.4138022255841E+01
4624  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_min_S              =  -1.4660760628710E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_min_S              =  -1.4660760628710E+01
4625  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_min_N              =  -2.1501493601774E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_min_N              =  -2.1501493601774E+01
4626  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_max_S              =  -1.6093928983152E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_max_S              =  -1.6093928983153E-01
4627  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_max_N              =  -8.6662575997297E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_max_N              =  -8.6662575997297E-01
4628  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic2_ave_G              =  -3.9102527866936E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic2_ave_G              =  -3.9102527866936E+00
4629  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic2_ave_S              =  -3.0534401735214E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic2_ave_S              =  -3.0534401735214E+00
# Line 4737  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 4639  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
4639   BULKF_FIELDS_LOAD,     36014 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.0333333333  0.9666666667   BULKF_FIELDS_LOAD,     36014 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.0333333333  0.9666666667
4640   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     36014 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.0333333333  0.9666666667   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     36014 : iP,iLd,i0,i1=   12    1   12    1 ; Wght=  0.0333333333  0.9666666667
4641   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   3.91244582000134E+02  2.30381856451577E+02   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   3.91244582000134E+02  2.30381856451577E+02
4642  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   2.58050900433328E+00  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   2.58050900431050E+00
4643  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      69  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      69
4644  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   5.48446890281772E-07  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   5.48446890273538E-07
4645  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4646  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
4647  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4648  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 36015  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 36015
4649  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1116960000000E+09  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1116960000000E+09
4650  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   7.1611040725450E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   7.1611040725452E-01
4651  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.1954545370996E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.1954545370996E+01
4652  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -5.8191490243611E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -5.8191490243611E-01
4653  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.6975890297263E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.6975890297263E+00
4654  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   2.1341094159134E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   2.1341094159133E-02
4655  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.7320395083029E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.7320395083030E-01
4656  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.6553200706728E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.6553200706728E-01
4657  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -5.2106268615849E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -5.2106268615850E-04
4658  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   1.2967523428668E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   1.2967523428668E-02
4659  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   5.8527971117793E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   5.8527971117792E-05
4660  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.9381680208634E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.9381680208634E-01
4661  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.1159286074857E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.1159286074857E-01
4662  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -4.1741567084149E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -4.1741567084149E-04
4663  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.3470879491223E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.3470879491223E-02
4664  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.5869515952068E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.5869515952069E-05
4665  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   9.1742175631730E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   9.1742175631753E-05
4666  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7719404272952E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7719404272956E-04
4667  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -1.2820755187338E-09  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -1.2820755187328E-09
4668  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.6212748974335E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.6212748974331E-06
4669  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   4.0303152938167E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   4.0303152938156E-08
4670  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.9861591883893E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.9861591883893E+01
4671  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.4944556591803E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.4944556591803E+00
4672  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.5037670040428E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.5037670040428E+00
# Line 4774  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 4676  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
4676  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   1.8093810405550E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   1.8093810405550E+01
4677  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   3.4756117464718E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   3.4756117464718E+01
4678  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   5.1177485234447E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   5.1177485234447E-01
4679  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   8.4266550073683E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   8.4266550073685E-04
4680  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_max             =   8.1537995270584E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_max             =   8.1537995270585E+02
4681  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_min             =  -2.3367877303884E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_min             =  -2.3367877303884E+02
4682  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_mean            =  -6.3830234800431E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_mean            =  -6.3830234800418E+00
4683  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_sd              =   1.2067515730184E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_sd              =   1.2067515730185E+02
4684  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_del2            =   1.3440423958581E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_del2            =   1.3440423958581E+00
4685  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_max              =  -0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_max              =  -0.0000000000000E+00
4686  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_min              =  -3.3910002413092E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_min              =  -3.3910002413092E+02
# Line 4786  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 4688  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
4688  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_sd               =   7.9015097638872E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_sd               =   7.9015097638872E+01
4689  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_del2             =   6.7522692623311E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_del2             =   6.7522692623311E-01
4690  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_max            =   2.6775838141811E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_max            =   2.6775838141811E-04
4691  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_min            =  -3.2195803650368E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_min            =  -3.2195803650367E-04
4692  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_mean           =  -9.6455623278794E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_mean           =  -9.6455623278841E-07
4693  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_sd             =   4.8117065890687E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_sd             =   4.8117065890685E-05
4694  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_del2           =   9.0308724134008E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_del2           =   9.0308724133999E-07
4695  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_max               =   2.4866343693550E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_max               =   2.4866343693550E-01
4696  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_min               =  -2.4810804207900E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_min               =  -2.4810804207900E-01
4697  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_mean              =  -3.9391755645947E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_mean              =  -3.9391755645947E-03
# Line 4801  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 4703  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
4703  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_sd                =   7.6635516474945E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_sd                =   7.6635516474945E-02
4704  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_del2              =   2.5394204351914E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_del2              =   2.5394204351914E-04
4705  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_u_max              =   7.4888867886045E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_u_max              =   7.4888867886045E-02
4706  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_v_max              =   8.9877524149817E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_v_max              =   8.9877524149820E-02
4707  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_w_max              =   6.3821917745694E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_w_max              =   6.3821917745707E-02
4708  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   7.5309913997683E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   7.5309913997683E-02
4709  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   8.4482013496813E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   8.4482013496816E-02
4710  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.7771944497474E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.7771944497486E-02
4711  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.3821917745694E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.3821917745707E-02
4712  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =  -1.9233558800053E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =  -1.9233558800053E-03
4713  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   3.5106583421232E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   3.5106583421231E-02
4714  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.6164695482185E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.6164695482185E-04
4715  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   1.3395906649474E+18  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   1.3395906649474E+18
4716  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -1.2786134090379E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -1.2786134090379E-06
4717  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   1.4115560904663E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   1.4115560904662E-06
4718  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =  -2.0549865324846E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =  -2.0549865324846E-05
4719  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259582029272E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259582029272E-05
4720  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4787192758693E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4787192758693E-05
4721  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2817301308560E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2817301308560E-04
4722  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   7.6053912616555E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   7.6053912616431E-08
4723  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   1.9629829280880E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   1.9629829280149E-08
4724  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4725  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
4726  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 4858  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 4760  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
4760  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic2_ave_N              =  -5.1882734121134E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic2_ave_N              =  -5.1882734121134E+00
4761  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic2_min_S              =  -8.3614741208830E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic2_min_S              =  -8.3614741208830E+00
4762  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic2_min_N              =  -7.8697518369661E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic2_min_N              =  -7.8697518369661E+00
4763  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic2_max_S              =  -9.9313260074709E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic2_max_S              =  -9.9313260074708E-01
4764  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic2_max_N              =  -1.3762270171420E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic2_max_N              =  -1.3762270171420E+00
4765  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_TotEnerg_G              =  -3.8067609905381E+22  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_TotEnerg_G              =  -3.8067609905381E+22
4766  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 4889  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 4791  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
4791  (PID.TID 0000.0001)  MDS_READ_FIELD: opening global file: lev_surfS_cs_12m.bin  (PID.TID 0000.0001)  MDS_READ_FIELD: opening global file: lev_surfS_cs_12m.bin
4792  (PID.TID 0000.0001)  MDS_READ_FIELD: opening global file: lev_surfS_cs_12m.bin  (PID.TID 0000.0001)  MDS_READ_FIELD: opening global file: lev_surfS_cs_12m.bin
4793   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   3.91185166231789E+02  2.30486232947596E+02   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   3.91185166231789E+02  2.30486232947596E+02
4794  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   2.53107238805600E+00  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   2.53107238805850E+00
4795  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      69  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      69
4796  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   5.32922881690440E-07  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   5.32922881683939E-07
4797  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4798  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
4799  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4800  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 36016  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 36016
4801  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1117824000000E+09  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1117824000000E+09
4802  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   7.1488193814554E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   7.1488193814569E-01
4803  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.1951287694406E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.1951287694407E+01
4804  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -5.8182653080713E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -5.8182653080713E-01
4805  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.6970891079666E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.6970891079666E+00
4806  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   2.1348463838883E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   2.1348463838883E-02
4807  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.7283538498623E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.7283538498624E-01
4808  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.6502872162217E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.6502872162217E-01
4809  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -5.2024778556114E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -5.2024778556114E-04
4810  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   1.2966649032907E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   1.2966649032907E-02
4811  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   5.8517851112007E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   5.8517851112006E-05
4812  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.9339965562080E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.9339965562080E-01
4813  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.1161709404296E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.1161709404296E-01
4814  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -4.1688337882005E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -4.1688337882006E-04
4815  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.3467858345593E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.3467858345593E-02
4816  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.5844997324717E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.5844997324718E-05
4817  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   9.2255432914296E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   9.2255432914323E-05
4818  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7694572754309E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7694572754314E-04
4819  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -1.2903113499703E-09  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -1.2903113499695E-09
4820  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.6212696701584E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.6212696701581E-06
4821  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   4.0289137742636E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   4.0289137742627E-08
4822  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.9846745300438E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.9846745300438E+01
4823  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.5124922954876E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.5124922954876E+00
4824  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.5038384003028E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.5038384003028E+00
4825  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.7504719012527E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.7504719012527E+00
4826  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   2.9850530984971E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   2.9850530984970E-03
4827  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   4.0841193350804E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   4.0841193350804E+01
4828  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   1.8095234182012E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   1.8095234182012E+01
4829  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   3.4756117722638E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   3.4756117722638E+01
4830  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   5.1176820763118E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   5.1176820763118E-01
4831  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   8.4335347532895E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   8.4335347532894E-04
4832  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_max             =   8.1841694222544E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_max             =   8.1841694222544E+02
4833  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_min             =  -2.3330971120541E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_min             =  -2.3330971120541E+02
4834  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_mean            =  -6.4217807946747E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_mean            =  -6.4217807946744E+00
4835  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_sd              =   1.2080845174220E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_sd              =   1.2080845174220E+02
4836  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_del2            =   1.3507986151012E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_del2            =   1.3507986151012E+00
4837  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_max              =  -0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_max              =  -0.0000000000000E+00
# Line 4939  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 4841  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
4841  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_del2             =   6.7270798211293E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_del2             =   6.7270798211293E-01
4842  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_max            =   2.3995630336524E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_max            =   2.3995630336524E-04
4843  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_min            =  -3.2099019546157E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_min            =  -3.2099019546157E-04
4844  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_mean           =  -1.0586184721194E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_mean           =  -1.0586184721198E-06
4845  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_sd             =   4.7943353408242E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_sd             =   4.7943353408241E-05
4846  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_del2           =   8.8460510319387E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_del2           =   8.8460510319383E-07
4847  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_max               =   2.4892781143428E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_max               =   2.4892781143428E-01
4848  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_min               =  -2.5159107438040E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_min               =  -2.5159107438040E-01
4849  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_mean              =  -3.8956966288612E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_mean              =  -3.8956966288612E-03
# Line 4953  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 4855  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
4855  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_sd                =   7.6816469815204E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_sd                =   7.6816469815204E-02
4856  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_del2              =   2.5671701728584E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_del2              =   2.5671701728584E-04
4857  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_u_max              =   7.4746924951584E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_u_max              =   7.4746924951584E-02
4858  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_v_max              =   8.9683980209080E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_v_max              =   8.9683980209081E-02
4859  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_w_max              =   6.3732516905055E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_w_max              =   6.3732516905070E-02
4860  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   7.5167172698787E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   7.5167172698786E-02
4861  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   8.4300185229333E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   8.4300185229335E-02
4862  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.7690984376314E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.7690984376328E-02
4863  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.3732516905055E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.3732516905070E-02
4864  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =  -1.9223752790157E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =  -1.9223752790157E-03
4865  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   3.4964010333085E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   3.4964010333085E-02
4866  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.6159820161337E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.6159820161337E-04
# Line 4969  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 4871  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
4871  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259581962205E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259581962205E-05
4872  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4787191973444E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4787191973444E-05
4873  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2817301114903E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2817301114903E-04
4874  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   7.5160129959811E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   7.5160129959911E-08
4875  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   1.9656399864639E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   1.9656399865583E-08
4876  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4877  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
4878  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 5004  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 4906  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
4906  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_min_S              =  -1.4400240559865E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_min_S              =  -1.4400240559865E+01
4907  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_min_N              =  -2.1666976479440E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_min_N              =  -2.1666976479440E+01
4908  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_max_S              =  -1.5122457959059E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_max_S              =  -1.5122457959059E-01
4909  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_max_N              =  -9.1696100490037E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_max_N              =  -9.1696100490038E-01
4910  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic2_ave_G              =  -3.9301351581292E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic2_ave_G              =  -3.9301351581292E+00
4911  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic2_ave_S              =  -3.0453522735084E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic2_ave_S              =  -3.0453522735084E+00
4912  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic2_ave_N              =  -5.2152785420810E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic2_ave_N              =  -5.2152785420810E+00
# Line 5018  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 4920  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
4920  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4921   BULKF_FIELDS_LOAD,     36016 : iP,iLd,i0,i1=    1    2    1    2 ; Wght=  0.9666666667  0.0333333333   BULKF_FIELDS_LOAD,     36016 : iP,iLd,i0,i1=    1    2    1    2 ; Wght=  0.9666666667  0.0333333333
4922   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     36016 : iP,iLd,i0,i1=    1    2    1    2 ; Wght=  0.9666666667  0.0333333333   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     36016 : iP,iLd,i0,i1=    1    2    1    2 ; Wght=  0.9666666667  0.0333333333
4923   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   3.91137810928151E+02  2.30586285419476E+02   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   3.91137810928151E+02  2.30586285419475E+02
4924  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   2.50739037792564E+00  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   2.50739037793488E+00
4925  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      69  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      69
4926  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   5.29247224746456E-07  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   5.29247224748846E-07
4927  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4928  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
4929  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
4930  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 36017  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 36017
4931  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1118688000000E+09  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1118688000000E+09
4932  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   7.1382064551376E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   7.1382064551386E-01
4933  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.1948145288285E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.1948145288285E+01
4934  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -5.8175609722629E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -5.8175609722629E-01
4935  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.6966324058007E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.6966324058007E+00
4936  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   2.1356288729597E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   2.1356288729597E-02
4937  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.7256842823717E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.7256842823718E-01
4938  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.6451605837293E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.6451605837293E-01
4939  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -5.1941632094185E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -5.1941632094185E-04
4940  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   1.2966057168206E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   1.2966057168206E-02
4941  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   5.8509441732342E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   5.8509441732341E-05
4942  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.9293948088994E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.9293948088995E-01
4943  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.1162991536596E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.1162991536596E-01
4944  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -4.1634685166881E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -4.1634685166881E-04
4945  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.3464296277966E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.3464296277966E-02
4946  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.5821884688523E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.5821884688523E-05
4947  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   9.2721167325962E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   9.2721167325992E-05
4948  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7669284275387E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7669284275392E-04
4949  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -1.2458182426717E-09  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -1.2458182426732E-09
4950  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.6211940531535E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.6211940531533E-06
4951  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   4.0273044153951E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   4.0273044153943E-08
4952  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.9831996055672E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.9831996055672E+01
4953  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.5305293483308E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.5305293483308E+00
4954  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.5039114873397E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.5039114873397E+00
4955  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.7506382708129E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.7506382708129E+00
4956  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   2.9894056881387E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   2.9894056881386E-03
4957  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   4.0841679991602E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   4.0841679991602E+01
4958  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   1.8096652406729E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   1.8096652406729E+01
4959  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   3.4756118154801E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   3.4756118154801E+01
4960  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   5.1176105639323E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   5.1176105639323E-01
4961  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   8.4399867441978E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   8.4399867441975E-04
4962  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_max             =   8.1145469961865E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_max             =   8.1145469961865E+02
4963  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_min             =  -2.3176805798628E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_min             =  -2.3176805798628E+02
4964  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_mean            =  -6.6478200730399E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_mean            =  -6.6478200730400E+00
4965  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_sd              =   1.1870914873218E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_sd              =   1.1870914873218E+02
4966  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_del2            =   1.3425922071337E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_del2            =   1.3425922071337E+00
4967  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_max              =  -0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_max              =  -0.0000000000000E+00
# Line 5068  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 4970  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
4970  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_sd               =   7.8409211916949E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_sd               =   7.8409211916949E+01
4971  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_del2             =   6.6709363256898E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_del2             =   6.6709363256898E-01
4972  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_max            =   4.6151180551952E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_max            =   4.6151180551952E-04
4973  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_min            =  -3.1726171669479E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_min            =  -3.1726171669478E-04
4974  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_mean           =  -8.4373560387401E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_mean           =  -8.4373560387432E-07
4975  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_sd             =   4.8098043326203E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_sd             =   4.8098043326202E-05
4976  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_del2           =   8.8953211690315E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_del2           =   8.8953211690313E-07
4977  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_max               =   2.4586080052368E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_max               =   2.4586080052368E-01
4978  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_min               =  -2.4690104382675E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_min               =  -2.4690104382675E-01
4979  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_mean              =  -3.9278253198990E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_mean              =  -3.9278253198990E-03
# Line 5083  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 4985  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
4985  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_sd                =   7.6550053729987E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_sd                =   7.6550053729987E-02
4986  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_del2              =   2.5418174123344E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_del2              =   2.5418174123344E-04
4987  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_u_max              =   7.4602337173058E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_u_max              =   7.4602337173058E-02
4988  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_v_max              =   8.9470484729579E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_v_max              =   8.9470484729580E-02
4989  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_w_max              =   6.3641471296721E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_w_max              =   6.3641471296738E-02
4990  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   7.5021771676753E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   7.5021771676752E-02
4991  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   8.4099601547194E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   8.4099601547195E-02
4992  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.7608534392206E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.7608534392221E-02
4993  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.3641471296721E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.3641471296738E-02
4994  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =  -1.9215936489789E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =  -1.9215936489789E-03
4995  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   3.4821358944633E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   3.4821358944632E-02
4996  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.6154605666571E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.6154605666571E-04
4997  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   1.3395907264047E+18  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   1.3395907264047E+18
4998  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -1.2884501886261E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -1.2884501886261E-06
4999  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   1.4155981985058E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   1.4155981985057E-06
5000  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =  -2.0549865324846E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =  -2.0549865324846E-05
5001  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259581906560E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259581906560E-05
5002  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4787191144892E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4787191144892E-05
5003  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2817300793276E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2817300793276E-04
5004  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   7.3801085240934E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   7.3801085240696E-08
5005  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   1.9539332498984E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   1.9539332495419E-08
5006  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
5007  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
5008  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 5133  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 5035  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
5035  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_ave_N              =  -1.4333696984797E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_ave_N              =  -1.4333696984797E+01
5036  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_min_S              =  -1.4272207558021E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_min_S              =  -1.4272207558021E+01
5037  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_min_N              =  -2.1764880158626E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_min_N              =  -2.1764880158626E+01
5038  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_max_S              =  -1.4680876805909E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_max_S              =  -1.4680876805910E-01
5039  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_max_N              =  -9.4388000123897E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_max_N              =  -9.4388000123898E-01
5040  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic2_ave_G              =  -3.9397147793960E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic2_ave_G              =  -3.9397147793960E+00
5041  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic2_ave_S              =  -3.0413608235502E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic2_ave_S              =  -3.0413608235502E+00
5042  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic2_ave_N              =  -5.2413155460068E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic2_ave_N              =  -5.2413155460068E+00
# Line 5148  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 5050  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
5050  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
5051   BULKF_FIELDS_LOAD,     36017 : iP,iLd,i0,i1=    1    2    1    2 ; Wght=  0.9333333333  0.0666666667   BULKF_FIELDS_LOAD,     36017 : iP,iLd,i0,i1=    1    2    1    2 ; Wght=  0.9333333333  0.0666666667
5052   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     36017 : iP,iLd,i0,i1=    1    2    1    2 ; Wght=  0.9333333333  0.0666666667   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     36017 : iP,iLd,i0,i1=    1    2    1    2 ; Wght=  0.9333333333  0.0666666667
5053   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   3.91105581206913E+02  2.30680071445413E+02   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   3.91105581206913E+02  2.30680071445414E+02
5054  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   2.50819327136093E+00  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   2.50819327135219E+00
5055  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      69  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      69
5056  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   5.18713292568901E-07  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   5.18713292571876E-07
5057  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
5058  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
5059  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
5060  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 36018  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 36018
5061  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1119552000000E+09  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1119552000000E+09
5062  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   7.1281598418459E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   7.1281598418472E-01
5063  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.1945181753380E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.1945181753380E+01
5064  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -5.8170816057501E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -5.8170816057501E-01
5065  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.6962203539909E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.6962203539909E+00
5066  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   2.1363896889855E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   2.1363896889856E-02
5067  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.7265007204886E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.7265007204886E-01
5068  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.6399223748565E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.6399223748565E-01
5069  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -5.1857690418488E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -5.1857690418489E-04
5070  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   1.2965677868363E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   1.2965677868363E-02
5071  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   5.8503191754872E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   5.8503191754871E-05
5072  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.9244012954302E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.9244012954302E-01
5073  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.1163438058257E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.1163438058257E-01
5074  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -4.1578429724588E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -4.1578429724588E-04
5075  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.3460353021501E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.3460353021501E-02
5076  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.5799813560738E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.5799813560738E-05
5077  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   9.3129257450913E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   9.3129257450953E-05
5078  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7644319706635E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7644319706640E-04
5079  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -1.1950780777204E-09  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -1.1950780777216E-09
5080  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.6210193511162E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.6210193511159E-06
5081  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   4.0252655996155E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   4.0252655996148E-08
5082  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.9817380640889E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.9817380640889E+01
5083  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.5485592153698E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.5485592153699E+00
5084  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.5039864787847E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.5039864787847E+00
5085  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.7508150403588E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.7508150403588E+00
5086  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   2.9946160260574E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   2.9946160260575E-03
5087  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   4.0842056541964E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   4.0842056541964E+01
5088  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   1.8098069030613E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   1.8098069030613E+01
5089  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   3.4756118805503E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   3.4756118805503E+01
5090  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   5.1175276063823E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   5.1175276063823E-01
5091  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   8.4495883976841E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   8.4495883976840E-04
5092  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_max             =   8.0461881873506E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_max             =   8.0461881873506E+02
5093  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_min             =  -2.3023442984884E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_min             =  -2.3023442984884E+02
5094  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_mean            =  -6.9119695332108E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_mean            =  -6.9119695332139E+00
5095  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_sd              =   1.1676038903093E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_sd              =   1.1676038903093E+02
5096  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_del2            =   1.3400189137882E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_del2            =   1.3400189137881E+00
5097  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_max              =  -0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_max              =  -0.0000000000000E+00
5098  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_min              =  -3.3686077470735E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_min              =  -3.3686077470735E+02
5099  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_mean             =  -1.8658914663456E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_mean             =  -1.8658914663456E+02
# Line 5199  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 5101  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
5101  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_del2             =   6.6243126748676E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_del2             =   6.6243126748676E-01
5102  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_max            =   8.9692843831939E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_max            =   8.9692843831939E-04
5103  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_min            =  -3.1599672372992E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_min            =  -3.1599672372992E-04
5104  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_mean           =  -5.7424113503439E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_mean           =  -5.7424113503516E-07
5105  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_sd             =   4.9590298335049E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_sd             =   4.9590298335050E-05
5106  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_del2           =   9.1073133940896E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_del2           =   9.1073133940896E-07
5107  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_max               =   2.4279378961307E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_max               =   2.4279378961307E-01
5108  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_min               =  -2.4221101327311E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_min               =  -2.4221101327311E-01
# Line 5212  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 5114  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
5114  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_mean              =  -1.3739804720763E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_mean              =  -1.3739804720763E-02
5115  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_sd                =   7.6299912613877E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_sd                =   7.6299912613877E-02
5116  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_del2              =   2.5181803534899E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_del2              =   2.5181803534899E-04
5117  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_u_max              =   7.4454602570765E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_u_max              =   7.4454602570764E-02
5118  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_v_max              =   8.9238828889318E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_v_max              =   8.9238828889319E-02
5119  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_w_max              =   6.3551594580057E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_w_max              =   6.3551594580075E-02
5120  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   7.4873206136925E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   7.4873206136925E-02
5121  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   8.3881941330038E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   8.3881941330039E-02
5122  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.7527140477480E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.7527140477497E-02
5123  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.3551594580057E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.3551594580075E-02
5124  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =  -1.9209637125656E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =  -1.9209637125656E-03
5125  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   3.4677700444995E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   3.4677700444995E-02
5126  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.6149168237983E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.6149168237983E-04
5127  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   1.3395907520345E+18  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   1.3395907520345E+18
5128  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -1.2930414523949E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -1.2930414523949E-06
5129  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   1.4168800682408E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   1.4168800682407E-06
5130  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =  -2.0549865324846E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =  -2.0549865324846E-05
5131  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259581869891E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259581869891E-05
5132  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4787190402252E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4787190402252E-05
5133  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2817300699317E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2817300699317E-04
5134  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   7.2595513569320E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   7.2595513569311E-08
5135  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   1.9366459240693E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   1.9366459242591E-08
5136  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
5137  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
5138  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 5263  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 5165  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
5165  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_ave_N              =  -1.4392958505602E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_ave_N              =  -1.4392958505602E+01
5166  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_min_S              =  -1.3834477966330E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_min_S              =  -1.3834477966330E+01
5167  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_min_N              =  -2.1860508061828E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_min_N              =  -2.1860508061828E+01
5168  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_max_S              =  -1.4266223607457E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_max_S              =  -1.4266223607458E-01
5169  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_max_N              =  -9.7202615714057E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic1_max_N              =  -9.7202615714057E-01
5170  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic2_ave_G              =  -3.9490118259864E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic2_ave_G              =  -3.9490118259864E+00
5171  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic2_ave_S              =  -3.0371692237516E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic2_ave_S              =  -3.0371692237516E+00
# Line 5278  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 5180  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
5180  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
5181   BULKF_FIELDS_LOAD,     36018 : iP,iLd,i0,i1=    1    2    1    2 ; Wght=  0.9000000000  0.1000000000   BULKF_FIELDS_LOAD,     36018 : iP,iLd,i0,i1=    1    2    1    2 ; Wght=  0.9000000000  0.1000000000
5182   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     36018 : iP,iLd,i0,i1=    1    2    1    2 ; Wght=  0.9000000000  0.1000000000   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     36018 : iP,iLd,i0,i1=    1    2    1    2 ; Wght=  0.9000000000  0.1000000000
5183   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   3.91076903976521E+02  2.30765328814218E+02   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   3.91076903976521E+02  2.30765328814220E+02
5184  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   2.46218512082717E+00  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   2.46218512081324E+00
5185  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      69  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      69
5186  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   5.06103593711697E-07  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   5.06103593712280E-07
5187  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
5188  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
5189  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
5190  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 36019  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 36019
5191  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1120416000000E+09  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1120416000000E+09
5192  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   7.1185236524622E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   7.1185236524619E-01
5193  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.1942413488501E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.1942413488502E+01
5194  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -5.8166550769624E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -5.8166550769624E-01
5195  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.6958519288693E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.6958519288693E+00
5196  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   2.1371368365842E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   2.1371368365842E-02
5197  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.7267462883447E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.7267462883448E-01
5198  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.6345701780226E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.6345701780225E-01
5199  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -5.1775245518220E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -5.1775245518219E-04
5200  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   1.2965481219315E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   1.2965481219315E-02
5201  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   5.8499072261328E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   5.8499072261327E-05
5202  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.9190476800649E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.9190476800649E-01
5203  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.1163082725778E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.1163082725778E-01
5204  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -4.1517284823077E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -4.1517284823077E-04
5205  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.3456108861961E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.3456108861961E-02
5206  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.5778652313568E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.5778652313569E-05
5207  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   9.3471341616513E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   9.3471341616571E-05
5208  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7620264954652E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7620264954658E-04
5209  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -1.1495613031284E-09  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -1.1495613031295E-09
5210  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.6206766658286E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.6206766658283E-06
5211  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   4.0229971087840E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   4.0229971087834E-08
5212  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.9802923277526E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.9802923277526E+01
5213  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.5665891434791E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.5665891434791E+00
5214  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.5040626169699E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.5040626169699E+00
5215  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.7510028414987E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.7510028414987E+00
5216  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   2.9991700235815E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   2.9991700235814E-03
5217  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   4.0842329570038E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   4.0842329570038E+01
5218  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   1.8099488745224E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   1.8099488745224E+01
5219  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   3.4756119532774E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   3.4756119532774E+01
5220  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   5.1174480159488E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   5.1174480159488E-01
5221  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   8.4564605378792E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   8.4564605378786E-04
5222  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_max             =   7.9790261554983E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_max             =   7.9790261554983E+02
5223  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_min             =  -2.2869795223886E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_min             =  -2.2869795223886E+02
5224  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_mean            =  -7.0564056363272E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_mean            =  -7.0564056363259E+00
5225  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_sd              =   1.1496026376556E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_sd              =   1.1496026376556E+02
5226  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_del2            =   1.3335957654707E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_del2            =   1.3335957654708E+00
5227  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_max              =  -0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_max              =  -0.0000000000000E+00
5228  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_min              =  -3.3584317131916E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_min              =  -3.3584317131916E+02
5229  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_mean             =  -1.8655459418947E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_mean             =  -1.8655459418947E+02
5230  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_sd               =   7.7502747702071E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_sd               =   7.7502747702071E+01
5231  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_del2             =   6.5667824877224E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_del2             =   6.5667824877224E-01
5232  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_max            =   6.2701845072494E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_max            =   6.2701845072494E-04
5233  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_min            =  -3.1664589326993E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_min            =  -3.1664589326992E-04
5234  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_mean           =  -5.1094594361180E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_mean           =  -5.1094594361153E-07
5235  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_sd             =   4.8487468384500E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_sd             =   4.8487468384500E-05
5236  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_del2           =   9.2096178669283E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_del2           =   9.2096178669284E-07
5237  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_max               =   2.3972677870247E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_max               =   2.3972677870247E-01
5238  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_min               =  -2.3770170012775E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_min               =  -2.3770170012775E-01
5239  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_mean              =  -3.9920827019745E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_mean              =  -3.9920827019745E-03
# Line 5342  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 5244  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
5244  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_mean              =  -1.3738014727260E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_mean              =  -1.3738014727260E-02
5245  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_sd                =   7.6066207026079E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_sd                =   7.6066207026079E-02
5246  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_del2              =   2.4963077337507E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_del2              =   2.4963077337507E-04
5247  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_u_max              =   7.4303653206286E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_u_max              =   7.4303653206285E-02
5248  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_v_max              =   8.8990478801669E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_v_max              =   8.8990478801669E-02
5249  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_w_max              =   6.3464994897098E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_w_max              =   6.3464994897119E-02
5250  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   7.4721407682301E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   7.4721407682300E-02
5251  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   8.3648584778552E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   8.3648584778552E-02
5252  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.7448712908752E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.7448712908770E-02
5253  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.3464994897098E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.3464994897119E-02
5254  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =  -1.9204690958171E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =  -1.9204690958171E-03
5255  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   3.4532984419664E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   3.4532984419664E-02
5256  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.6143573089424E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.6143573089424E-04
5257  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   1.3395907694780E+18  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   1.3395907694780E+18
5258  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -1.2974187043164E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -1.2974187043164E-06
5259  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   1.4176753470402E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   1.4176753470401E-06
5260  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =  -2.0549865324846E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =  -2.0549865324846E-05
5261  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259581854508E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259581854508E-05
5262  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4787189762233E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4787189762233E-05
5263  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2817300908218E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2817300908218E-04
5264  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   7.1871800833468E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   7.1871800833779E-08
5265  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   1.9170033822954E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   1.9170033824617E-08
5266  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
5267  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
5268  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 5423  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 5325  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
5325   Compute Stats, Diag. #     85  oceFWflx  vol(   0 ): 3.275E+15  Parms: SM      U1         Compute Stats, Diag. #     85  oceFWflx  vol(   0 ): 3.275E+15  Parms: SM      U1      
5326   BULKF_FIELDS_LOAD,     36019 : iP,iLd,i0,i1=    1    2    1    2 ; Wght=  0.8666666667  0.1333333333   BULKF_FIELDS_LOAD,     36019 : iP,iLd,i0,i1=    1    2    1    2 ; Wght=  0.8666666667  0.1333333333
5327   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     36019 : iP,iLd,i0,i1=    1    2    1    2 ; Wght=  0.8666666667  0.1333333333   EXTERNAL_FIELDS_LOAD,     36019 : iP,iLd,i0,i1=    1    2    1    2 ; Wght=  0.8666666667  0.1333333333
5328   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   3.91039355919585E+02  2.30839751665241E+02   cg2d: Sum(rhs),rhsMax =   3.91039355919586E+02  2.30839751665239E+02
5329  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   2.46739207237430E+00  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_init_res =   2.46739207234444E+00
5330  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      69  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_iters(min,last) =      -1      69
5331  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   4.93698650528000E-07  (PID.TID 0000.0001)      cg2d_last_res =   4.93698650520992E-07
5332  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
5333  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // Begin MONITOR dynamic field statistics
5334  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
5335  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 36020  (PID.TID 0000.0001) %MON time_tsnumber                =                 36020
5336  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1121280000000E+09  (PID.TID 0000.0001) %MON time_secondsf                =   3.1121280000000E+09
5337  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   7.1090695207628E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_max              =   7.1090695207641E-01
5338  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.1939834737106E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_min              =  -1.1939834737106E+01
5339  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -5.8160966085543E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_mean             =  -5.8160966085543E-01
5340  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.6955158729046E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_sd               =   1.6955158729046E+00
5341  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   2.1379746069216E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_eta_del2             =   2.1379746069216E-02
5342  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.7264322840602E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_max             =   1.7264322840603E-01
5343  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.6291023921090E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_min             =  -2.6291023921090E-01
5344  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -5.1696056074818E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_mean            =  -5.1696056074818E-04
5345  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   1.2965438748165E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_sd              =   1.2965438748165E-02
5346  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   5.8496973933787E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_uvel_del2            =   5.8496973933787E-05
5347  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.9133628334893E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_max             =   1.9133628334892E-01
5348  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.1161957139556E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_min             =  -2.1161957139555E-01
5349  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -4.1451105751367E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_mean            =  -4.1451105751367E-04
5350  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.3451642144957E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_sd              =   1.3451642144957E-02
5351  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.5758343524121E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_vvel_del2            =   5.5758343524122E-05
5352  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   9.3743731988980E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_max             =   9.3743731989037E-05
5353  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7597900734320E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_min             =  -1.7597900734325E-04
5354  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -1.1495205940484E-09  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_mean            =  -1.1495205940480E-09
5355  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.6201027229334E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_sd              =   4.6201027229332E-06
5356  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   4.0203591393822E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_wvel_del2            =   4.0203591393818E-08
5357  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.9808316497784E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_max            =   2.9808316497784E+01
5358  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.5846154495279E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_min            =  -3.5846154495279E+00
5359  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.5041394188091E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_mean           =   3.5041394188091E+00
5360  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.7512007908293E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_sd             =   4.7512007908293E+00
5361  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   3.0043685088264E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_theta_del2           =   3.0043685088267E-03
5362  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   4.0842505093505E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_max             =   4.0842505093505E+01
5363  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   1.8100916973694E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_min             =   1.8100916973694E+01
5364  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   3.4756120177541E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_mean            =   3.4756120177541E+01
5365  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   5.1173754371056E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_sd              =   5.1173754371056E-01
5366  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   8.4638100783220E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON dynstat_salt_del2            =   8.4638100783213E-04
5367  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_max             =   7.9130352521584E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_max             =   7.9130352521584E+02
5368  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_min             =  -2.2681292710281E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_min             =  -2.2681292710281E+02
5369  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_mean            =  -7.1235983428220E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_mean            =  -7.1235983428237E+00
5370  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_sd              =   1.1325289355932E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_sd              =   1.1325289355932E+02
5371  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_del2            =   1.3242621290566E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qnet_del2            =   1.3242621290565E+00
5372  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_max              =  -0.0000000000000E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_max              =  -0.0000000000000E+00
5373  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_min              =  -3.3482556793097E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_min              =  -3.3482556793097E+02
5374  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_mean             =  -1.8651947868444E+02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_mean             =  -1.8651947868444E+02
5375  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_sd               =   7.7061489691677E+01  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_sd               =   7.7061489691677E+01
5376  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_del2             =   6.5116298006961E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_qsw_del2             =   6.5116298006961E-01
5377  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_max            =   4.7062332895101E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_max            =   4.7062332895101E-04
5378  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_min            =  -3.1734181687358E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_min            =  -3.1734181687357E-04
5379  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_mean           =  -6.6899861384737E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_mean           =  -6.6899861384726E-07
5380  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_sd             =   4.7037222867481E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_sd             =   4.7037222867481E-05
5381  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_del2           =   9.0238775729805E-07  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_empmr_del2           =   9.0238775729807E-07
5382  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_max               =   2.3665976779186E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_max               =   2.3665976779186E-01
5383  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_min               =  -2.3356264696351E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_min               =  -2.3356264696351E-01
5384  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_mean              =  -4.0242113930123E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fu_mean              =  -4.0242113930123E-03
# Line 5487  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 5389  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
5389  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_mean              =  -1.3736224733758E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_mean              =  -1.3736224733758E-02
5390  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_sd                =   7.5849088889787E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_sd                =   7.5849088889787E-02
5391  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_del2              =   2.4762463092934E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON forcing_fv_del2              =   2.4762463092934E-04
5392  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_u_max              =   7.4149443916769E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_u_max              =   7.4149443916768E-02
5393  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_v_max              =   8.8726772308428E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_v_max              =   8.8726772308425E-02
5394  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_w_max              =   6.3384484617140E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON trAdv_CFL_w_max              =   6.3384484617159E-02
5395  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   7.4566330902121E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_uvel_max              =   7.4566330902120E-02
5396  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   8.3400790325255E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_vvel_max              =   8.3400790325252E-02
5397  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.7375797111141E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_wvel_max              =   5.7375797111158E-02
5398  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.3384484617140E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON advcfl_W_hf_max              =   6.3384484617159E-02
5399  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =  -1.9200861285025E-03  (PID.TID 0000.0001) %MON pe_b_mean                    =  -1.9200861285025E-03
5400  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   3.4387173592672E-02  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_max                       =   3.4387173592672E-02
5401  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.6137885172461E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_mean                      =   1.6137885172461E-04
5402  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   1.3395907849988E+18  (PID.TID 0000.0001) %MON ke_vol                       =   1.3395907849988E+18
5403  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -1.3015712192037E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_min                   =  -1.3015712192037E-06
5404  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   1.4180023576027E-06  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_r_max                   =   1.4180023576026E-06
5405  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =  -2.0549865324846E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_mean                  =  -2.0549865324846E-05
5406  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259581858430E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_a_sd                    =   7.5259581858430E-05
5407  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4787189167147E-05  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_mean                  =  -2.4787189167147E-05
5408  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2817301122547E-04  (PID.TID 0000.0001) %MON vort_p_sd                    =   1.2817301122547E-04
5409  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   7.1624621478827E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_theta_mean         =   7.1624621478780E-08
5410  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   1.9284830547857E-08  (PID.TID 0000.0001) %MON surfExpan_salt_mean          =   1.9284830546827E-08
5411  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
5412  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR dynamic field statistics
5413  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
# Line 5545  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 5447  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
5447  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic2_ave_N              =  -5.3157540107427E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic2_ave_N              =  -5.3157540107427E+00
5448  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic2_min_S              =  -8.1847749393337E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic2_min_S              =  -8.1847749393337E+00
5449  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic2_min_N              =  -7.9871370572411E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic2_min_N              =  -7.9871370572411E+00
5450  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic2_max_S              =  -9.2282194592880E-01  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic2_max_S              =  -9.2282194592878E-01
5451  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic2_max_N              =  -1.4403446695483E+00  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_Tic2_max_N              =  -1.4403446695482E+00
5452  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_TotEnerg_G              =  -3.8020772761443E+22  (PID.TID 0000.0001) %MON thSI_TotEnerg_G              =  -3.8020772761443E+22
5453  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================  (PID.TID 0000.0001) // =======================================================
5454  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR Therm.SeaIce statistics  (PID.TID 0000.0001) // End MONITOR Therm.SeaIce statistics
# Line 5642  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag Line 5544  listId=   4 ; file name: thSIceStDiag
5544  (PID.TID 0000.0001) DIAGSTATS_CLOSE_IO: close file: thSIceStDiag.0000036000.txt , unit=    17  (PID.TID 0000.0001) DIAGSTATS_CLOSE_IO: close file: thSIceStDiag.0000036000.txt , unit=    17
5545  (PID.TID 0000.0001) %CHECKPOINT     36020 ckptA  (PID.TID 0000.0001) %CHECKPOINT     36020 ckptA
5546  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "ALL                    [THE_MODEL_MAIN]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "ALL                    [THE_MODEL_MAIN]":
5547  (PID.TID 0000.0001)           User time:   45.737047905568033  (PID.TID 0000.0001)           User time:   45.619063133839518
5548  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.19397000642493367  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.18297199578955770
5549  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:   46.032539129257202  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:   46.047783136367798
5550  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:           1  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:           1
5551  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:           1  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:           1
5552  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "INITIALISE_FIXED       [THE_MODEL_MAIN]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "INITIALISE_FIXED       [THE_MODEL_MAIN]":
5553  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.25396099174395204  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.27495800936594605
5554  (PID.TID 0000.0001)         System time:  3.09950006194412708E-002  (PID.TID 0000.0001)         System time:  3.29950009472668171E-002
5555  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.28572201728820801  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.34625911712646484
5556  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:           1  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:           1
5557  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:           1  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:           1
5558  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "THE_MAIN_LOOP          [THE_MODEL_MAIN]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "THE_MAIN_LOOP          [THE_MODEL_MAIN]":
5559  (PID.TID 0000.0001)           User time:   45.483086913824081  (PID.TID 0000.0001)           User time:   45.344105124473572
5560  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.16297500580549240  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.14997699484229088
5561  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:   45.746778964996338  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:   45.701483011245728
5562  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:           1  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:           1
5563  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:           1  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:           1
5564  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "INITIALISE_VARIA    [THE_MAIN_LOOP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "INITIALISE_VARIA    [THE_MAIN_LOOP]":
5565  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.77188298106193542  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.77488195896148682
5566  (PID.TID 0000.0001)         System time:  5.99910020828247070E-002  (PID.TID 0000.0001)         System time:  9.09859947860240936E-002
5567  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.83432602882385254  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.92357087135314941
5568  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:           1  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:           1
5569  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:           1  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:           1
5570  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "MAIN LOOP           [THE_MAIN_LOOP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "MAIN LOOP           [THE_MAIN_LOOP]":
5571  (PID.TID 0000.0001)           User time:   44.711203932762146  (PID.TID 0000.0001)           User time:   44.569223165512085
5572  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.10298400372266769  (PID.TID 0000.0001)         System time:  5.89910000562667847E-002
5573  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:   44.912423849105835  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:   44.777884006500244
5574  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:           1  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:           1
5575  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:           1  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:           1
5576  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "MAIN_DO_LOOP        [THE_MAIN_LOOP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "MAIN_DO_LOOP        [THE_MAIN_LOOP]":
5577  (PID.TID 0000.0001)           User time:   44.711203932762146  (PID.TID 0000.0001)           User time:   44.569223165512085
5578  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.10298400372266769  (PID.TID 0000.0001)         System time:  5.89910000562667847E-002
5579  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:   44.912234783172607  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:   44.777698516845703
5580  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          20  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          20
5581  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          20  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          20
5582  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "FORWARD_STEP        [MAIN_DO_LOOP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "FORWARD_STEP        [MAIN_DO_LOOP]":
5583  (PID.TID 0000.0001)           User time:   44.711203932762146  (PID.TID 0000.0001)           User time:   44.569223165512085
5584  (PID.TID 0000.0001)         System time:  0.10298400372266769  (PID.TID 0000.0001)         System time:  5.89910000562667847E-002
5585  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:   44.911879062652588  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:   44.777343750000000
5586  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          20  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          20
5587  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          20  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          20
5588  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "DO_STATEVARS_DIAGS  [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "DO_STATEVARS_DIAGS  [FORWARD_STEP]":
5589  (PID.TID 0000.0001)           User time:   2.2126576900482178  (PID.TID 0000.0001)           User time:   2.1846581697463989
5590  (PID.TID 0000.0001)         System time:   0.0000000000000000  (PID.TID 0000.0001)         System time:  1.00000202655792236E-003
5591  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:   2.2147359848022461  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:   2.1889636516571045
5592  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          60  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          60
5593  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          60  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          60
5594  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "LOAD_FIELDS_DRIVER  [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "LOAD_FIELDS_DRIVER  [FORWARD_STEP]":
5595  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.18497931957244873  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.18996965885162354
5596  (PID.TID 0000.0001)         System time:  4.99900430440902710E-003  (PID.TID 0000.0001)         System time:  5.99899888038635254E-003
5597  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.19267940521240234  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.24755406379699707
5598  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          20  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          20
5599  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          20  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          20
5600  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "BULKF_FIELDS_LOAD  [LOAD_FLDS_DRIVER]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "BULKF_FIELDS_LOAD  [LOAD_FLDS_DRIVER]":
5601  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.13498258590698242  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.13698256015777588
5602  (PID.TID 0000.0001)         System time:  2.99900025129318237E-003  (PID.TID 0000.0001)         System time:  5.99899888038635254E-003
5603  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.13867616653442383  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.19393992424011230
5604  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          20  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          20
5605  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          20  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          20
5606  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "EXTERNAL_FLDS_LOAD [LOAD_FLDS_DRIVER]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "EXTERNAL_FLDS_LOAD [LOAD_FLDS_DRIVER]":
5607  (PID.TID 0000.0001)           User time:  4.99967336654663086E-002  (PID.TID 0000.0001)           User time:  5.29870986938476563E-002
5608  (PID.TID 0000.0001)         System time:  2.00000405311584473E-003  (PID.TID 0000.0001)         System time:   0.0000000000000000
5609  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  5.34327030181884766E-002  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  5.30660152435302734E-002
5610  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          20  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          20
5611  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          20  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          20
5612  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "BULKF_FORCING       [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "BULKF_FORCING       [FORWARD_STEP]":
5613  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.47892320156097412  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.47893667221069336
5614  (PID.TID 0000.0001)         System time:   0.0000000000000000  (PID.TID 0000.0001)         System time:   0.0000000000000000
5615  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.48060059547424316  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.47792553901672363
5616  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          20  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          20
5617  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          20  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          20
5618  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "DO_ATMOSPHERIC_PHYS [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "DO_ATMOSPHERIC_PHYS [FORWARD_STEP]":
5619  (PID.TID 0000.0001)           User time:   0.0000000000000000  (PID.TID 0000.0001)           User time:   0.0000000000000000
5620  (PID.TID 0000.0001)         System time:   0.0000000000000000  (PID.TID 0000.0001)         System time:   0.0000000000000000
5621  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  1.97649002075195313E-004  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  1.92403793334960938E-004
5622  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          20  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          20
5623  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          20  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          20
5624  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "DO_OCEANIC_PHYS     [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "DO_OCEANIC_PHYS     [FORWARD_STEP]":
5625  (PID.TID 0000.0001)           User time:   5.8671087026596069  (PID.TID 0000.0001)           User time:   5.8411051034927368
5626  (PID.TID 0000.0001)         System time:   0.0000000000000000  (PID.TID 0000.0001)         System time:  1.00000202655792236E-003
5627  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:   5.8796217441558838  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:   5.8587193489074707
5628  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          20  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          20
5629  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          20  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          20
5630  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "THSICE_MAIN     [DO_OCEANIC_PHYS]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "THSICE_MAIN     [DO_OCEANIC_PHYS]":
5631  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.55091166496276855  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.54391753673553467
5632  (PID.TID 0000.0001)         System time:   0.0000000000000000  (PID.TID 0000.0001)         System time:  1.00000202655792236E-003
5633  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.55327200889587402  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.54702115058898926
5634  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          20  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          20
5635  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          20  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          20
5636  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "DYNAMICS            [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "DYNAMICS            [FORWARD_STEP]":
5637  (PID.TID 0000.0001)           User time:   13.070012092590332  (PID.TID 0000.0001)           User time:   13.037021040916443
5638  (PID.TID 0000.0001)         System time:  4.39940020442008972E-002  (PID.TID 0000.0001)         System time:  2.99900770187377930E-003
5639  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:   13.142715692520142  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:   13.066013813018799
5640  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          20  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          20
5641  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          20  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          20
5642  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "UPDATE_R_STAR       [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "UPDATE_R_STAR       [FORWARD_STEP]":
5643  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.61990380287170410  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.60889887809753418
5644  (PID.TID 0000.0001)         System time:   0.0000000000000000  (PID.TID 0000.0001)         System time:   0.0000000000000000
5645  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.61896562576293945  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.61052012443542480
5646  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          20  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          20
5647  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          20  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          20
5648  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "UPDATE_CG2D         [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "UPDATE_CG2D         [FORWARD_STEP]":
5649  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.32294940948486328  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.31796121597290039
5650  (PID.TID 0000.0001)         System time:   0.0000000000000000  (PID.TID 0000.0001)         System time:   0.0000000000000000
5651  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.32276797294616699  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.31944727897644043
5652  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          20  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          20
5653  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          20  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          20
5654  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "SOLVE_FOR_PRESSURE  [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "SOLVE_FOR_PRESSURE  [FORWARD_STEP]":
5655  (PID.TID 0000.0001)           User time:   3.8804154396057129  (PID.TID 0000.0001)           User time:   3.8634130954742432
5656  (PID.TID 0000.0001)         System time:  2.00000405311584473E-003  (PID.TID 0000.0001)         System time:   0.0000000000000000
5657  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:   3.8915278911590576  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:   3.8720841407775879
5658  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          20  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          20
5659  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          20  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          20
5660  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "MOM_CORRECTION_STEP [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "MOM_CORRECTION_STEP [FORWARD_STEP]":
5661  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.38894152641296387  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.43793439865112305
5662  (PID.TID 0000.0001)         System time:  2.00000405311584473E-003  (PID.TID 0000.0001)         System time:   0.0000000000000000
5663  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.39423418045043945  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.43999218940734863
5664  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          20  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          20
5665  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          20  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          20
5666  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "INTEGR_CONTINUITY   [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "INTEGR_CONTINUITY   [FORWARD_STEP]":
5667  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.71388769149780273  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.71389007568359375
5668  (PID.TID 0000.0001)         System time:   0.0000000000000000  (PID.TID 0000.0001)         System time:   0.0000000000000000
5669  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.71387290954589844  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.71211981773376465
5670  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          20  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          20
5671  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          20  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          20
5672  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "CALC_R_STAR         [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "CALC_R_STAR         [FORWARD_STEP]":
5673  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.12598896026611328  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.12097787857055664
5674  (PID.TID 0000.0001)         System time:   0.0000000000000000  (PID.TID 0000.0001)         System time:   0.0000000000000000
5675  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.12651371955871582  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.12441158294677734
5676  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          20  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          20
5677  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          20  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          20
5678  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "BLOCKING_EXCHANGES  [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "BLOCKING_EXCHANGES  [FORWARD_STEP]":
5679  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.67889237403869629  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.67190289497375488
5680  (PID.TID 0000.0001)         System time:   0.0000000000000000  (PID.TID 0000.0001)         System time:   0.0000000000000000
5681  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.67971253395080566  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.67110586166381836
5682  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          40  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          40
5683  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          40  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          40
5684  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "THERMODYNAMICS      [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "THERMODYNAMICS      [FORWARD_STEP]":
5685  (PID.TID 0000.0001)           User time:   10.697372674942017  (PID.TID 0000.0001)           User time:   10.712373495101929
5686  (PID.TID 0000.0001)         System time:  1.99970006942749023E-002  (PID.TID 0000.0001)         System time:  5.99899888038635254E-003
5687  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:   10.743489265441895  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:   10.746092319488525
5688  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          20  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          20
5689  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          20  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          20
5690  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "TRC_CORRECTION_STEP [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "TRC_CORRECTION_STEP [FORWARD_STEP]":
5691  (PID.TID 0000.0001)           User time:   0.0000000000000000  (PID.TID 0000.0001)           User time:  9.99927520751953125E-004
5692  (PID.TID 0000.0001)         System time:   0.0000000000000000  (PID.TID 0000.0001)         System time:   0.0000000000000000
5693  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  2.28643417358398438E-004  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  2.13861465454101563E-004
5694  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          20  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          20
5695  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          20  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          20
5696  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "DO_STATEVARS_TAVE   [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "DO_STATEVARS_TAVE   [FORWARD_STEP]":
5697  (PID.TID 0000.0001)           User time:   1.9277055263519287  (PID.TID 0000.0001)           User time:   1.8967070579528809
5698  (PID.TID 0000.0001)         System time:   0.0000000000000000  (PID.TID 0000.0001)         System time:   0.0000000000000000
5699  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:   1.9336638450622559  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:   1.9039306640625000
5700  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          20  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          20
5701  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          20  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          20
5702  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "MONITOR             [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "MONITOR             [FORWARD_STEP]":
5703  (PID.TID 0000.0001)           User time:   3.2704999446868896  (PID.TID 0000.0001)           User time:   3.2295207977294922
5704  (PID.TID 0000.0001)         System time:  9.99987125396728516E-004  (PID.TID 0000.0001)         System time:  9.99003648757934570E-004
5705  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:   3.2750697135925293  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:   3.2338385581970215
5706  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          20  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          20
5707  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          20  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          20
5708  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "DO_THE_MODEL_IO     [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "DO_THE_MODEL_IO     [FORWARD_STEP]":
5709  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.21197414398193359  (PID.TID 0000.0001)           User time:  0.19996738433837891
5710  (PID.TID 0000.0001)         System time:  1.79969891905784607E-002  (PID.TID 0000.0001)         System time:  2.79969871044158936E-002
5711  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.23149561882019043  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  0.23155999183654785
5712  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          20  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          20
5713  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          20  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          20
5714  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "DO_WRITE_PICKUP     [FORWARD_STEP]":  (PID.TID 0000.0001)   Seconds in section "DO_WRITE_PICKUP     [FORWARD_STEP]":
5715  (PID.TID 0000.0001)           User time:  5.59921264648437500E-002  (PID.TID 0000.0001)           User time:  5.49888610839843750E-002
5716  (PID.TID 0000.0001)         System time:  9.99800860881805420E-003  (PID.TID 0000.0001)         System time:  1.29979997873306274E-002
5717  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  6.48746490478515625E-002  (PID.TID 0000.0001)     Wall clock time:  6.80069923400878906E-002
5718  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          20  (PID.TID 0000.0001)          No. starts:          20
5719  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          20  (PID.TID 0000.0001)           No. stops:          20
5720  (PID.TID 0000.0001) // ======================================================  (PID.TID 0000.0001) // ======================================================

Legend:
Removed from v.1.19  
changed lines
  Added in v.1.20

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.22