/[MITgcm]/MITgcm/verification/global2x2_tot/code/makefile
ViewVC logotype

Diff of /MITgcm/verification/global2x2_tot/code/makefile

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Revision Graph Revision Graph | View Patch Patch

revision 1.1 by heimbach, Thu Apr 4 12:05:47 2002 UTC revision 1.1.2.1 by heimbach, Thu Apr 4 12:05:47 2002 UTC
# Line 0  Line 1 
1    SHELL            = /bin/tcsh
2    RM               = rm -f
3    LOC              = $(PWD)
4    TAMC             = tamc
5    ###TAMC             = /data43/ralf/tamc/tamc
6    TAF              = taf
7    ###TAF              = ~fastopt/bin/taf
8    DEST             = .
9    SOURCE_CODE      = ../bin_2x2
10    ADJOINT_SCRIPT   = .
11    BASE             = ..
12    TAMCFLAGS        = -reverse -i4 -r4
13    TAFFLAGS         = -reverse -i4 -r4 -nonew_arg
14    PKG             = $(BASE)/pkg
15    
16    DIFF_FLAGS       = -toplevel the_main_loop              \
17                       -input  '    xx_theta_dummy          \
18                                    xx_salt_dummy           \
19                                    xx_hflux_dummy          \
20                                    xx_sflux_dummy          \
21                                    xx_tauu_dummy           \
22                                    xx_tauv_dummy           \
23                                    xx_atemp_dummy          \
24                                    xx_aqh_dummy            \
25                                    xx_uwind_dummy          \
26                                    xx_vwind_dummy          \
27                                    xx_obcsn_dummy          \
28                                    xx_obcss_dummy          \
29                                    xx_obcsw_dummy          \
30                                    xx_obcse_dummy'         \
31                       -output 'fc'
32    
33    TAMCFLAG         = $(TAMCFLAGS) $(DIFF_FLAGS) -admark ad
34    
35    TAFFLAG          = $(TAFFLAGS) $(DIFF_FLAGS) -admark ad
36    
37    
38    # Source files for the MITgcmUV
39    SRC_MODEL       = \
40                    $(PKG)/autodiff/read_write.flow \
41                    $(PKG)/autodiff/read_write_fld.flow     \
42                    $(PKG)/autodiff/read_write_rec.flow     \
43                    $(PKG)/autodiff/diags.flow              \
44                    $(PKG)/autodiff/cg2d.flow               \
45                    $(PKG)/autodiff/debug.flow              \
46                    $(PKG)/autodiff/dummy_in_stepping.flow  \
47                    $(PKG)/autodiff/external_fields_load.flow       \
48                    $(PKG)/autodiff/eesupp.flow             \
49                    $(PKG)/autodiff/active_file.flow        \
50                    $(PKG)/autodiff/write_state.flow        \
51                    $(PKG)/autodiff/ecco_check_exp.flow     \
52                    $(PKG)/autodiff/exch_ad.flow            \
53                    $(PKG)/autodiff/exch_z_ad.flow          \
54                    $(PKG)/autodiff/exch_uv_ad.flow         \
55                    $(PKG)/autodiff/global_sum_ad.flow      \
56                    $(PKG)/autodiff/global_max_ad.flow      \
57                    $(PKG)/autodiff/initialisation.flow     \
58                    $(PKG)/autodiff/mdsio.flow              \
59                    $(PKG)/autodiff/monitor.flow            \
60                    $(PKG)/autodiff/obcs.flow               \
61                    $(PKG)/autodiff/checkpoint.flow         \
62                    $(PKG)/autodiff/open_copy_data_file.flow\
63                    $(PKG)/autodiff/timeave.flow            \
64                                                                    \
65                    $(SOURCE_CODE)/adams_bashforth2.f               \
66                    $(SOURCE_CODE)/calc_buoyancy.f                  \
67                    $(SOURCE_CODE)/calc_common_factors.f            \
68                    $(SOURCE_CODE)/calc_diffusivity.f               \
69                    $(SOURCE_CODE)/calc_div_ghat.f                  \
70                    $(SOURCE_CODE)/calc_exact_eta.f                 \
71                    $(SOURCE_CODE)/calc_grad_phi_surf.f             \
72                    $(SOURCE_CODE)/calc_gs.f                        \
73                    $(SOURCE_CODE)/calc_gt.f                        \
74                    $(SOURCE_CODE)/calc_gtr1.f                      \
75                    $(SOURCE_CODE)/calc_ivdc.f                      \
76                    $(SOURCE_CODE)/calc_phi_hyd.f                   \
77                    $(SOURCE_CODE)/calc_viscosity.f                 \
78                    $(SOURCE_CODE)/convect.f                        \
79                    $(SOURCE_CODE)/convective_adjustment.f          \
80                    $(SOURCE_CODE)/convective_adjustment_ini.f      \
81                    $(SOURCE_CODE)/correction_step.f                \
82                    $(SOURCE_CODE)/cycle_tracer.f                   \
83                    $(SOURCE_CODE)/different_multiple.f             \
84                    $(SOURCE_CODE)/do_fields_blocking_exchanges.f   \
85                    $(SOURCE_CODE)/do_the_model_io.f                \
86                    $(SOURCE_CODE)/dynamics.f                       \
87                    $(SOURCE_CODE)/external_forcing.f               \
88                    $(SOURCE_CODE)/external_forcing_surf.f          \
89                    $(SOURCE_CODE)/find_alpha.f                     \
90                    $(SOURCE_CODE)/find_rho.f                       \
91                    $(SOURCE_CODE)/freeze.f                         \
92                                                                    \
93                    $(SOURCE_CODE)/gad_advection.f                  \
94                    $(SOURCE_CODE)/gad_biharm_x.f                   \
95                    $(SOURCE_CODE)/gad_biharm_y.f                   \
96                    $(SOURCE_CODE)/gad_c2_adv_r.f                   \
97                    $(SOURCE_CODE)/gad_c2_adv_x.f                   \
98                    $(SOURCE_CODE)/gad_c2_adv_y.f                   \
99                    $(SOURCE_CODE)/gad_c4_adv_r.f                   \
100                    $(SOURCE_CODE)/gad_c4_adv_x.f                   \
101                    $(SOURCE_CODE)/gad_c4_adv_y.f                   \
102                    $(SOURCE_CODE)/gad_calc_rhs.f                   \
103                    $(SOURCE_CODE)/gad_del2.f                       \
104                    $(SOURCE_CODE)/gad_diff_r.f                     \
105                    $(SOURCE_CODE)/gad_diff_x.f                     \
106                    $(SOURCE_CODE)/gad_diff_y.f                     \
107                    $(SOURCE_CODE)/gad_dst3_adv_x.f                 \
108                    $(SOURCE_CODE)/gad_dst3_adv_y.f                 \
109                    $(SOURCE_CODE)/gad_dst3_adv_r.f                 \
110                    $(SOURCE_CODE)/gad_dst3fl_adv_x.f               \
111                    $(SOURCE_CODE)/gad_dst3fl_adv_y.f               \
112                    $(SOURCE_CODE)/gad_dst3fl_adv_r.f               \
113                    $(SOURCE_CODE)/gad_fluxlimit_adv_r.f            \
114                    $(SOURCE_CODE)/gad_fluxlimit_adv_x.f            \
115                    $(SOURCE_CODE)/gad_fluxlimit_adv_y.f            \
116                    $(SOURCE_CODE)/gad_grad_x.f                     \
117                    $(SOURCE_CODE)/gad_grad_y.f                     \
118                    $(SOURCE_CODE)/gad_u3_adv_r.f                   \
119                    $(SOURCE_CODE)/gad_u3_adv_x.f                   \
120                    $(SOURCE_CODE)/gad_u3_adv_y.f                   \
121                                                                    \
122                    $(SOURCE_CODE)/grad_sigma.f                     \
123                    $(SOURCE_CODE)/impldiff.f                       \
124                    $(SOURCE_CODE)/ini_autodiff.f                   \
125                    $(SOURCE_CODE)/ini_cartesian_grid.f             \
126                    $(SOURCE_CODE)/ini_cg2d.f                       \
127                    $(SOURCE_CODE)/ini_cori.f                       \
128                    $(SOURCE_CODE)/ini_curvilinear_grid.f           \
129                    $(SOURCE_CODE)/ini_depths.f                     \
130                    $(SOURCE_CODE)/ini_fields.f                     \
131                    $(SOURCE_CODE)/ini_forcing.f                    \
132                    $(SOURCE_CODE)/ini_grid.f                       \
133                    $(SOURCE_CODE)/ini_linear_phisurf.f             \
134                    $(SOURCE_CODE)/ini_masks_etc.f                  \
135                    $(SOURCE_CODE)/ini_mixing.f                     \
136                    $(SOURCE_CODE)/ini_p_ground.f                   \
137                    $(SOURCE_CODE)/ini_pnh.f                        \
138                    $(SOURCE_CODE)/ini_psurf.f                      \
139                    $(SOURCE_CODE)/ini_salt.f                       \
140                    $(SOURCE_CODE)/ini_spherical_polar_grid.f       \
141                    $(SOURCE_CODE)/ini_theta.f                      \
142                    $(SOURCE_CODE)/ini_tr1.f                        \
143                    $(SOURCE_CODE)/ini_dynvars.f                    \
144                    $(SOURCE_CODE)/ini_vel.f                        \
145                    $(SOURCE_CODE)/ini_vertical_grid.f              \
146                    $(SOURCE_CODE)/initialise_varia.f               \
147                    $(SOURCE_CODE)/integrate_for_w.f                \
148                    $(SOURCE_CODE)/modeldata_example.f              \
149                                                                    \
150                    $(SOURCE_CODE)/mom_fluxform.f                   \
151                    $(SOURCE_CODE)/mom_hdissip.f                    \
152                    $(SOURCE_CODE)/mom_vecinv.f                     \
153                    $(SOURCE_CODE)/mom_calc_hfacz.f                 \
154                    $(SOURCE_CODE)/mom_calc_ke.f                    \
155                    $(SOURCE_CODE)/mom_calc_strain.f                \
156                    $(SOURCE_CODE)/mom_calc_tension.f               \
157                    $(SOURCE_CODE)/mom_cdscheme.f                   \
158                    $(SOURCE_CODE)/mom_u_adv_uu.f                   \
159                    $(SOURCE_CODE)/mom_u_adv_vu.f                   \
160                    $(SOURCE_CODE)/mom_u_adv_wu.f                   \
161                    $(SOURCE_CODE)/mom_u_bottomdrag.f               \
162                    $(SOURCE_CODE)/mom_u_coriolis.f                 \
163                    $(SOURCE_CODE)/mom_u_del2u.f                    \
164                    $(SOURCE_CODE)/mom_u_metric_nh.f                \
165                    $(SOURCE_CODE)/mom_u_metric_sphere.f            \
166                    $(SOURCE_CODE)/mom_u_rviscflux.f                \
167                    $(SOURCE_CODE)/mom_u_sidedrag.f                 \
168                    $(SOURCE_CODE)/mom_u_xviscflux.f                \
169                    $(SOURCE_CODE)/mom_u_yviscflux.f                \
170                    $(SOURCE_CODE)/mom_v_adv_uv.f                   \
171                    $(SOURCE_CODE)/mom_v_adv_vv.f                   \
172                    $(SOURCE_CODE)/mom_v_adv_wv.f                   \
173                    $(SOURCE_CODE)/mom_v_bottomdrag.f               \
174                    $(SOURCE_CODE)/mom_v_coriolis.f                 \
175                    $(SOURCE_CODE)/mom_v_del2v.f                    \
176                    $(SOURCE_CODE)/mom_v_metric_nh.f                \
177                    $(SOURCE_CODE)/mom_v_metric_sphere.f            \
178                    $(SOURCE_CODE)/mom_v_rviscflux.f                \
179                    $(SOURCE_CODE)/mom_v_sidedrag.f                 \
180                    $(SOURCE_CODE)/mom_v_xviscflux.f                \
181                    $(SOURCE_CODE)/mom_v_yviscflux.f                \
182                    $(SOURCE_CODE)/mom_vi_calc_absvort3.f           \
183                    $(SOURCE_CODE)/mom_vi_calc_hdiv.f               \
184                    $(SOURCE_CODE)/mom_vi_calc_ke.f                 \
185                    $(SOURCE_CODE)/mom_vi_calc_relvort3.f           \
186                    $(SOURCE_CODE)/mom_vi_coriolis.f                \
187                    $(SOURCE_CODE)/mom_vi_del2uv.f                  \
188                    $(SOURCE_CODE)/mom_vi_hdissip.f                 \
189                    $(SOURCE_CODE)/mom_vi_u_coriolis.f              \
190                    $(SOURCE_CODE)/mom_vi_u_grad_ke.f               \
191                    $(SOURCE_CODE)/mom_vi_u_vertshear.f             \
192                    $(SOURCE_CODE)/mom_vi_v_coriolis.f              \
193                    $(SOURCE_CODE)/mom_vi_v_grad_ke.f               \
194                    $(SOURCE_CODE)/mom_vi_v_vertshear.f             \
195                                                                    \
196                    $(SOURCE_CODE)/packages_init_variables.f        \
197                    $(SOURCE_CODE)/plot_field.f                     \
198                    $(SOURCE_CODE)/solve_for_pressure.f             \
199                    $(SOURCE_CODE)/state_summary.f                  \
200                    $(SOURCE_CODE)/timestep.f                       \
201                    $(SOURCE_CODE)/the_correction_step.f            \
202                    $(SOURCE_CODE)/thermodynamics.f                 \
203                    $(SOURCE_CODE)/timestep_tracer.f                \
204                    $(SOURCE_CODE)/swfrac.f                         \
205                                                                    \
206                    $(SOURCE_CODE)/kpp_calc.f                       \
207                    $(SOURCE_CODE)/kpp_calc_diff.f                  \
208                    $(SOURCE_CODE)/kpp_calc_visc.f                  \
209                    $(SOURCE_CODE)/kpp_do_diags.f                   \
210                    $(SOURCE_CODE)/kpp_init.f                       \
211                    $(SOURCE_CODE)/kpp_open_diags.f                 \
212                    $(SOURCE_CODE)/kpp_routines.f                   \
213                    $(SOURCE_CODE)/kpp_transport_s.f                \
214                    $(SOURCE_CODE)/kpp_transport_t.f                \
215                                                                    \
216                    $(SOURCE_CODE)/gmredi_calc_diff.f               \
217                    $(SOURCE_CODE)/gmredi_calc_tensor.f             \
218                    $(SOURCE_CODE)/gmredi_diags.f                   \
219                    $(SOURCE_CODE)/gmredi_init.f                    \
220                    $(SOURCE_CODE)/gmredi_rtransport.f              \
221                    $(SOURCE_CODE)/gmredi_slope_limit.f             \
222                    $(SOURCE_CODE)/gmredi_xtransport.f              \
223                    $(SOURCE_CODE)/gmredi_ytransport.f              \
224                                                                    \
225                                                                    \
226                    $(SOURCE_CODE)/cost_aqh.f                       \
227                    $(SOURCE_CODE)/cost_argo_salt.f                 \
228                    $(SOURCE_CODE)/cost_argo_theta.f                \
229                    $(SOURCE_CODE)/cost_atemp.f                     \
230                    $(SOURCE_CODE)/cost_atlantic.f                  \
231                    $(SOURCE_CODE)/cost_averagesfields.f            \
232                    $(SOURCE_CODE)/cost_averagesfinal.f             \
233                    $(SOURCE_CODE)/cost_averagesflags.f             \
234                    $(SOURCE_CODE)/cost_averagesinit.f              \
235                    $(SOURCE_CODE)/cost_ctds.f                      \
236                    $(SOURCE_CODE)/cost_ctdt.f                      \
237                    $(SOURCE_CODE)/cost_drift.f                     \
238                    $(SOURCE_CODE)/cost_drifter.f                   \
239                    $(SOURCE_CODE)/cost_driftw.f                    \
240                    $(SOURCE_CODE)/cost_final.f                     \
241                    $(SOURCE_CODE)/cost_forcing.f                   \
242                    $(SOURCE_CODE)/cost_geoid.f                     \
243                    $(SOURCE_CODE)/cost_heatflux.f                  \
244                    $(SOURCE_CODE)/cost_hyd.f                       \
245                    $(SOURCE_CODE)/cost_initvaria.f                 \
246                    $(SOURCE_CODE)/cost_merstress.f                 \
247                    $(SOURCE_CODE)/cost_mean_heatflux.f             \
248                    $(SOURCE_CODE)/cost_mean_saltflux.f             \
249                    $(SOURCE_CODE)/cost_readers.f                   \
250                    $(SOURCE_CODE)/cost_readsssfields.f             \
251                    $(SOURCE_CODE)/cost_readsstfields.f             \
252                    $(SOURCE_CODE)/cost_readscatxfields.f           \
253                    $(SOURCE_CODE)/cost_readscatyfields.f           \
254                    $(SOURCE_CODE)/cost_readtopex.f                 \
255                    $(SOURCE_CODE)/cost_readtopexmean.f             \
256                    $(SOURCE_CODE)/cost_salt.f                      \
257                    $(SOURCE_CODE)/cost_salt0.f                     \
258                    $(SOURCE_CODE)/cost_saltflux.f                  \
259                    $(SOURCE_CODE)/cost_scat.f                      \
260                    $(SOURCE_CODE)/cost_ssh.f                       \
261                    $(SOURCE_CODE)/cost_ssh_mean.f                  \
262                    $(SOURCE_CODE)/cost_sss.f                       \
263                    $(SOURCE_CODE)/cost_sst.f                       \
264                    $(SOURCE_CODE)/cost_theta.f                     \
265                    $(SOURCE_CODE)/cost_theta0.f                    \
266                    $(SOURCE_CODE)/cost_uwind.f                     \
267                    $(SOURCE_CODE)/cost_vwind.f                     \
268                    $(SOURCE_CODE)/cost_xbt.f                       \
269                    $(SOURCE_CODE)/cost_zonstress.f                 \
270                    $(SOURCE_CODE)/cost_obcs.f                      \
271                    $(SOURCE_CODE)/cost_obcsn.f                     \
272                    $(SOURCE_CODE)/cost_obcss.f                     \
273                    $(SOURCE_CODE)/cost_obcsw.f                     \
274                    $(SOURCE_CODE)/cost_obcse.f                     \
275                    $(SOURCE_CODE)/sw_ptmp.f                        \
276                    $(SOURCE_CODE)/sw_adtg.f                        \
277                                                                    \
278                    $(SOURCE_CODE)/ctrl_getheatflux.f               \
279                    $(SOURCE_CODE)/ctrl_getsaltflux.f               \
280                    $(SOURCE_CODE)/ctrl_getzonstress.f              \
281                    $(SOURCE_CODE)/ctrl_getmerstress.f              \
282                    $(SOURCE_CODE)/ctrl_getatemp.f                  \
283                    $(SOURCE_CODE)/ctrl_getaqh.f                    \
284                    $(SOURCE_CODE)/ctrl_getuwind.f                  \
285                    $(SOURCE_CODE)/ctrl_getvwind.f                  \
286                    $(SOURCE_CODE)/ctrl_getobcsn.f                  \
287                    $(SOURCE_CODE)/ctrl_getobcss.f                  \
288                    $(SOURCE_CODE)/ctrl_getobcsw.f                  \
289                    $(SOURCE_CODE)/ctrl_getobcse.f                  \
290                    $(SOURCE_CODE)/ctrl_getrec.f                    \
291                    $(SOURCE_CODE)/ctrl_init_variables.f            \
292                    $(SOURCE_CODE)/ctrl_map.f                       \
293                                                                    \
294                    $(SOURCE_CODE)/ecco_init.f                      \
295                    $(SOURCE_CODE)/ecco_the_main_loop.f             \
296                                                                    \
297                    $(SOURCE_CODE)/exf_init.f                       \
298                    $(SOURCE_CODE)/exf_init_runoff.f                \
299                    $(SOURCE_CODE)/exf_readparms.f                  \
300                    $(SOURCE_CODE)/exf_summary.f                    \
301                    $(SOURCE_CODE)/exf_bulkcdn.f                    \
302                    $(SOURCE_CODE)/exf_bulkqsat.f                   \
303                    $(SOURCE_CODE)/exf_bulkrhn.f                    \
304                    $(SOURCE_CODE)/exf_getffields.f                 \
305                    $(SOURCE_CODE)/exf_getffieldrec.f               \
306                    $(SOURCE_CODE)/exf_getforcing.f                 \
307                    $(SOURCE_CODE)/exf_mapfields.f                  \
308                    $(SOURCE_CODE)/exf_getobcs.f                    \
309                    $(SOURCE_CODE)/exf_getsurfacefluxes.f           \
310                    $(SOURCE_CODE)/exf_swapffields.f                \
311                    $(SOURCE_CODE)/exf_filter_rl.f                  \
312                    $(SOURCE_CODE)/exf_filter_rs.f                  \
313                    $(SOURCE_CODE)/exf_set_aqh.f                    \
314                    $(SOURCE_CODE)/exf_set_atemp.f                  \
315                    $(SOURCE_CODE)/exf_set_hflux.f                  \
316                    $(SOURCE_CODE)/exf_set_hfluxa.f                 \
317                    $(SOURCE_CODE)/exf_set_lwflux.f                 \
318                    $(SOURCE_CODE)/exf_set_precip.f                 \
319                    $(SOURCE_CODE)/exf_set_sflux.f                  \
320                    $(SOURCE_CODE)/exf_set_sfluxa.f                 \
321                    $(SOURCE_CODE)/exf_set_swflux.f                 \
322                    $(SOURCE_CODE)/exf_set_ustress.f                \
323                    $(SOURCE_CODE)/exf_set_ustressa.f               \
324                    $(SOURCE_CODE)/exf_set_uwind.f                  \
325                    $(SOURCE_CODE)/exf_set_vstress.f                \
326                    $(SOURCE_CODE)/exf_set_vstressa.f               \
327                    $(SOURCE_CODE)/exf_set_vwind.f                  \
328                    $(SOURCE_CODE)/exf_set_obcs.f                   \
329                                                                    \
330                    $(SOURCE_CODE)/exf_clim_init.f                  \
331                    $(SOURCE_CODE)/exf_clim_readparms.f             \
332                    $(SOURCE_CODE)/exf_clim_summary.f               \
333                    $(SOURCE_CODE)/exf_getclim.f                    \
334                    $(SOURCE_CODE)/exf_set_climsalt.f               \
335                    $(SOURCE_CODE)/exf_set_climtemp.f               \
336                    $(SOURCE_CODE)/exf_set_climsss.f                \
337                    $(SOURCE_CODE)/exf_set_climsst.f                \
338                                                                    \
339                    $(SOURCE_CODE)/exfa_getffields.f                \
340                    $(SOURCE_CODE)/exfa_getforcing.f                \
341                    $(SOURCE_CODE)/exfa_init.f                      \
342                    $(SOURCE_CODE)/exfa_mapfields.f                 \
343                    $(SOURCE_CODE)/exfa_summary.f                   \
344                                                                    \
345                    $(SOURCE_CODE)/cal_addtime.f                    \
346                    $(SOURCE_CODE)/cal_checkdate.f                  \
347                    $(SOURCE_CODE)/cal_compdates.f                  \
348                    $(SOURCE_CODE)/cal_convdate.f                   \
349                    $(SOURCE_CODE)/cal_copydate.f                   \
350                    $(SOURCE_CODE)/cal_daysformonth.f               \
351                    $(SOURCE_CODE)/cal_dayspermonth.f               \
352                    $(SOURCE_CODE)/cal_fulldate.f                   \
353                    $(SOURCE_CODE)/cal_getdate.f                    \
354                    $(SOURCE_CODE)/cal_getmonthsrec.f               \
355                    $(SOURCE_CODE)/cal_intdays.f                    \
356                    $(SOURCE_CODE)/cal_intmonths.f                  \
357                    $(SOURCE_CODE)/cal_intsteps.f                   \
358                    $(SOURCE_CODE)/cal_intyears.f                   \
359                    $(SOURCE_CODE)/cal_isleap.f                     \
360                    $(SOURCE_CODE)/cal_monthsforyear.f              \
361                    $(SOURCE_CODE)/cal_monthsperyear.f              \
362                    $(SOURCE_CODE)/cal_nstepday.f                   \
363                    $(SOURCE_CODE)/cal_numints.f                    \
364                    $(SOURCE_CODE)/cal_printdate.f                  \
365                    $(SOURCE_CODE)/cal_printerror.f                 \
366                    $(SOURCE_CODE)/cal_stepsforday.f                \
367                    $(SOURCE_CODE)/cal_stepsperday.f                \
368                    $(SOURCE_CODE)/cal_subdates.f                   \
369                    $(SOURCE_CODE)/cal_timeinterval.f               \
370                    $(SOURCE_CODE)/cal_timepassed.f                 \
371                    $(SOURCE_CODE)/cal_timestamp.f                  \
372                    $(SOURCE_CODE)/cal_toseconds.f                  \
373                    $(SOURCE_CODE)/cal_weekday.f                    \
374    
375    
376    #               $(SOURCE_CODE)/obcs_apply_sloc.f                \
377    #               $(SOURCE_CODE)/obcs_apply_tloc.f                \
378    #               $(SOURCE_CODE)/obcs_apply_ts.f                  \
379    #               $(SOURCE_CODE)/obcs_apply_uv.f                  \
380    #               $(SOURCE_CODE)/obcs_calc.f                      \
381    #               $(SOURCE_CODE)/obcs_init_variables.f            \
382    #               $(SOURCE_CODE)/obcs_sponge.f                    \
383    
384    
385    #               $(SOURCE_CODE)/shap_filt_apply.f                \
386    #               $(SOURCE_CODE)/shap_filt_apply_ts.f             \
387    #               $(SOURCE_CODE)/shap_filt_tracer_s1.f            \
388    #               $(SOURCE_CODE)/shap_filt_tracer_s2.f            \
389    #               $(SOURCE_CODE)/shap_filt_tracer_s2g.f           \
390    #               $(SOURCE_CODE)/shap_filt_tracer_s4.f            \
391    #               $(SOURCE_CODE)/shap_filt_uv_s1.f                \
392    #               $(SOURCE_CODE)/shap_filt_uv_s2.f                \
393    #               $(SOURCE_CODE)/shap_filt_uv_s2g.f               \
394    #               $(SOURCE_CODE)/shap_filt_uv_s4.f                \
395    
396    
397    #--------------------------------------------------------
398    # rules
399    #--------------------------------------------------------
400    
401    adcode:
402            cd $(DEST) ; cat $(SRC_MODEL) >! tamc_code_ecco.f
403    admodeltamc:
404            cd $(DEST) ; $(TAMC) $(TAMCFLAG) tamc_code_ecco.f       \
405               >! tamc_code_ecco_ad.prot
406    
407    admodeltaf:
408            cd $(DEST) ; $(TAF) $(TAFFLAG) tamc_code_ecco.f
409    
410    adrestore:
411            cp $(PKG)/autodiff/adjoint_model.F_template     \
412               $(PKG)/autodiff/adjoint_model.F
413    
414    adchange:
415            ${ADJOINT_SCRIPT}/adjoint_ecco_sed.com          \
416               >! tamc_code_ecco_sed_ad.f ;                 \
417            cp $(PKG)/autodiff/adjoint_model.F              \
418               $(PKG)/autodiff/adjoint_model.F_old ;        \
419            cp $(PKG)/autodiff/adjoint_model.F_template     \
420               $(PKG)/autodiff/adjoint_model.F;             \
421            cat tamc_code_ecco_sed_ad.f >> $(PKG)/autodiff/adjoint_model.F
422    
423    adtamc:  adrestore adcode admodeltamc
424    
425    adtaf:  adrestore adcode admodeltaf

Legend:
Removed from v.1.1  
changed lines
  Added in v.1.1.2.1

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.22